Žurnāls „Jaunatne”

  Žurnāls "Jaunatne" Nr. 63     Šajā žurnāla izdevumā uzzināsiet: kā jaunieši diskutēja un devās orientēšanās trasē sarunu festivālā "LAMPA"; kas notiek Latvijas jaunatnes organizācijās; kā JSPA strādā sinerģijā; Rīgas pašvaldības pieredzes stāstu par to, kā viņi sniedz atbalstu klaiņojošajiem bērniem; par Eurodesk "Time to Move" mēneša aktivitātēm; dažādu projektu pieredzes stāstus, kā arī iepazīsieties ar eTwinning 2019./2020. mācību gada vēstniekiem.
  Žurnāls "Jaunatne" Nr. 62     Žurnāla speciālizlaidums "Pieredzes stāsti". Žurnāls, kurā publicēti dažādu JSPA administrēto programmu projektu pieredzes stāsti: brīvprātīgais darbs, jauniešu apmaiņa, solidaritātes projekti, IZM Jaunatnes politikas valsts programmas projekti u.c.
  Žurnāls "Jaunatne" Nr.61. Divdesmitgade     15 gadi, kopš Latvija ir iestājusies Eiropas Savienībā, 20 gadi, kopš Latvijā ir pieejami starptautiski projekti jauniešiem un jaunatnes jomā strādājošajiem. Šajā izdevumā vienkopus var izlasīt, kā Latvijā attīstījusies jaunatnes joma 20 gadu laikā, kādas programmas un kā attīstījušās visā Eiropas Savienībā, bet galvenais - kādu ietekmi šīs iespējas atstājušas uz Latvijas jauniešiem.
  Žurnāls "Jaunatne" Nr. 60     Intervija ar IZM ministri Ilgu Šuplinsku, kurā viņa jauniešiem aicina sekot savam aicinājumam; atskats uz svinīgo notikumu, kā Latvijā uzsāka īstenot pirmos ES programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" projektus; eTwinning konferencē skolotāji iepazīst virtuālās realitātes plašās iespējas, lai šo jauno rīku integrētu mācību procesā; JSPA pārliecināti, ka vairojot piederības sajūtu, jauniešu līdzdalības līmenis paaugstināsies, projektu "Erasmus+: Jaunatne darbībā", "PROTI un DARI!", IZM Valsts jaunatnes politikas programmas projektu pieredzes stāsti, Eurodesk reģionālie koordinatori un informatīvie punkti 2019  u.c.
  Žurnāls "Jaunatne" Nr. 59     2018. gada JSPA notikumu apskats; Latvijas - Japānas apmaiņas programma jauniešiem; Reinis Reķis iedvesmo jauniešus Latvijas reģionos; Labākie eTwinning skolu sadarbības projekti; piecas starptautiskas partnerības darba ar jaunatni stiprināšanai Latvijā u.c.
  Žurnāls "Jaunatne" Nr. 58     Projektu nakts 2018; mobilais treileris apceļo Ķekavas novadu; vēl plašākas iespējas jauniešiem - "Eiropas Solidaritātes korpuss"; šovasar Latvijā ieradās 100. brīvprātīgais; jauniešu viedoklis: neformālā izglītība ir palīdzējusi atrast ceļu savā dzīvē; augstākā izglītība Latvijā un JSPA ilgtermiņa projekts u.c.
  Žurnāls "Jaunatne" Nr. 57    

Šajā žurnāla numurā uzzināsiet: nākamais solis darbā ar jaunatni – Latvijas un citu valstu pieredze; kā ar sociālās iekļaušanas jautājumiem strādā Vaivaru pamatskolā; strukturētā dialoga aktivitātes Latvijā; kā projekta “PROTI un DARI!” aktivitātēs iesaistīt jauniešus sevišķi grūtās situācijās; “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu pieredzes stāsti u.c.

         
  Žurnāls "Jaunatne" Nr.56    

Šajā izdevuma numurā uzzināsiet: Kipra apgūst  Latvijas pieredzi darbā ar NEET  jauniešiem; kā mainās darbs ar jaunatni pašvaldībās pēc piedalīšanās JSPA īstenotajā ilgtermiņa projektā, pēc jaunatnes politikas noteikšanas un iedibināšanas savā pašvaldībā; kādēļ darbā ar jaunatni būtiski īstenot sociālo iekļaušanu; kā gadu pēc Latvijas – Šveices sadarbības programmas beigām aizrit ikdienas dzīve Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā; kā jaunietis, kurš pēc motokrosā iegūtas traumas pārvietojas ratiņkrēslā, jūtas Latvijā un kādēļ viņš uzskata, ka mūsdienu jauniešiem Latvijā ir ļoti daudz iespēju u.c.

         
  Žurnāls "Jaunatne" Nr.55    

Šajā izdevumā lasi Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras direktores Dainas Sproģes ceļavārdus 2018. gadam. Tāpat žurnālā publicēts ieskats jaunajās programmās, iniciatīvās un projektos, kurus aģentūra īstenos šogad. Tāpat daudz interesantu pieredzes stāstu no dažādām aģentūras administrētajām programmām.

Ja vēlies saņemt žurnālu drukātā formātā, sazinies ar kintija.bulava@jaunatne.gov.lv

  Žurnāls "'Jaunatne" Nr.54     Jaunajā žurnālā atskats uz vasarā aizvadīto festivālu "Projektu nakts", vairāki pieredzes stāsti par dalību programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā", kā arī intervijas ar cilvēkiem, kas aktīvi jaunatnes jomā. Ja vēlies saņemt žurnālu drukātā formātā, sazinies ar kintija.bulava@jaunatne.gov.lv
  Žurnāls "Jaunatne" Nr.53   Šajā numurā lasiet atskatu par Eiropas Jaunatnes nedēļas pasākumiem, uzziniet, kā citiem gājis, piedaloties apmācībās un projektos. Turklāt, lasot žurnālu, iespēja aizdomāties - vai visiem jaunatnes darbniekiem jābūt feministiem?
    Žurnāls "Jaunatne" Nr. 52       Šajā numurā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras aktualitātes - uzsāktie projekti, noslēgtā Latvijas-Šveices sadarbības programma. Kā arī virkne pieredzes stāstu gan programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā", gan projektā "PROTI un DARI". Tāpat informācija par Eurodesk reģionālo koordinatoru tīklu.
    Žurnāls "Jaunatne" Nr. 51       Šajā numurā varēsi izlasīt iedvesmojošas Jaunā gada uzrunas, interviju ar Latvijas Studentu apvienības prezidenti Mairu Belovu, pirmos iespaidus īstenojot projektu "PROTI un DARI!", kā arī atklāt Stratēģiskās partnerības projektu recepti!
    Žurnāls "Jaunatne Nr. 50"      

Šajā numurā interesants stāsts par Annas Lindes fondu, fotoatskats par "Projektu nakti", pieredzes stāsti par dzīvi pēc EBD, kā arī numura aktuālā intervija ar jauniešu organizāciju "Young Folks".

    Žurnāls "Jaunatne Nr. 49"       Šajā numurā lasi par vienu no lielākajām jauniešu biedrībām - "Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija", par jaunatnes darba rezultātā iegūto kompetenču atzīšanu nacionālā mērogā. Protams, kā vienmēr atradīsi daudz interesantus pieredzes stāstus.
    Žurnāls "Jaunatne Nr. 48"       Šajā numurā daudz interesanti pieredzes stāsti, kā programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projekti palīdz karjerā, iedvesmo un māca.
    Žurnāls "Jaunatne Nr. 47"       Šajā numurā varēsi iepazīties ar iedvesmojošām svētku uzrunām, kā arī atskatīties uz aģentūras 2015. gadu faktos un skaitļos. Savdabīgā ceļojumā aizvedīs vairāki projektu pieredzes stāsti, piemēram, par stopešanu līdz Latvijas robežai.
    Žurnāls "Jaunatne Nr.46"       Šajā numurā varēsi izlasīt interviju ar slavenāko Youtube blogeri Latvijā - Sintiju Lozgačovu. Tāpat varēsi iepazīties ar dažādām aktualitātēm jaunatnes jomā. Kā jau ierasts žurnālā publicēti vairāki projektu pieredzes stāsti.
    Žurnāls "Jaunatne Nr.45"       Šajā numurā varēsi izlasīt interviju ar jauno režisori Sintiju Andersoni, kas sevi sauc par brīvprātīgā darba fani. Tāpat varēsi iepazīties ar dažādām aktualitātēm jaunatnes jomā. Kā jau ierasts žurnālā publicēti vairāki projektu pieredzes stāsti.
    Žurnāls "Jaunatne Nr.44"       Šajā numurā varēsi izlasīt interviju ar aktīvu jaunieti - Almu Brinkmani un viņas pieredzes stāstu, kā caur neformālo izglītību viņa ir atradusi savu vietu pieaugušo pasaulē. Tāpat varēsi lasīt dažādus "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu īstenošanas pieredzes stāstus. 
    Žurnāls "Jaunatne Nr. 43"       Šajā numurā varēsi uzzināt, kā pašam izveidot savu informatīvo žurnālu "Zine". Gūt ieskatu gada statistikas datos un sasniegtajos rezultātos. Tāpat varēsi izlasīt dažādus interesantus pieredzes stāstus.
     Žurnāls "Jaunatne Nr.42"       Šajā žurnālā atradīsi daudz noderīgas informācijas, piemēram, kā norisinās pieteikšanās process Eiropas Brīvprātīgo darbam. Tāpat varēsi izlasīt dažādus interesantus pieredzes stāstus.
    Žurnāls "Jaunatne Nr.41"      

Šajā žurnālā varēsi izlasīt dažādus pieredzes stāstus no realizētajiem projektiem, gūt ieskatu dažādās apmācībās. Lasot rakstu "Nākotnes skola sākas jau šodien", uzzināsi dažādus interesantus rīkus, kuri noderēs skolas ikdienā. Lasi un iedvesmojies!

     Žurnāls "Jaunatne Nr.40"        Žurnāla 40. numurs ir jauna posma sākums, par to tad arī lasi, kas ir Erasmus+, un kas jauns saistībā ar sportu. Tāpat atradīsi informāciju par Latvijas - Šveices sadarbības programmas aktualitātēm un apmācību kalendāru 2014. gada septembrim - novembrim. Neizpaliek arī daudz dažādi projektu un apmācību pieredzes stāsti.
    Žurnāls "Jaunatne Nr.39"      

Šoreiz žurnālā lasi par paveikto programmā „Jaunatne darbībā”, Latvijas un Šveices sadarbības programmā 2013. gadā, kā arī lieliskos pieredzes stāstus par brīvprātīgo darbu Nepālā un Jordānijā, par jauniešu interesi sākt pašiem uzņēmējdarbību un par to, kā koučingu izmanto dažādās valstīs. Uzzini arī par sadarbības veidošanu ar arābu valstu pārstāvjiem un iespējām iesaistīties Annas Lindes EuroMed fonda starpkultūru dialogam aktivitātēs!

    Žurnāls "Jaunatne Nr.38"      

Šajā numurā lasi:

-„Jaunatne darbībā” projektu īstenotāju pieredzes stāstus dažādajos „Jaunatne darbībā” projektu veidos un starptautisko apmācību dalībnieku atziņas.
-Eurodesk iespējas: portāls brauktvainebraukt.lv; profesijupasaule.lv
-Kādas iespējas piedāvā eTwinning?
-Latvijas un Šveices sadarbības programmas plānotās apmācības.

    Žurnāls "Jaunatne Nr.37"      

Šoreiz žurnālā uzzini gan par Latvijas un ārvalstu jauniešu paveikto tepat, Latvijā, gan par Latvijas jauniešu pieredzi projektos ārzemēs.

-Kādas idejas radās Kurzemes jauniešu reģionālajā forumā „Ievirzi Kurzemi!”?
-Cik daudz vērtīgu darbu Vaivaros un Bolderājā veic brīvprātīgās Inga un Terēza
no Vācijas!
-Arī Latvijas jaunieši kā brīvprātīgie ārzemēs dara daudz vērtīga – brīvprātīgā Aiva
pašreiz atrodas projektā Kamčatkā, Bistrinskas dabas parkā, kur viņa pēta pamatiedzīvotāju dzīvesveidu.
-Kādi secinājumi Leldei radās pēc starptautiskas pieredzes seminārā Lietuvā „Kā
veidot zaļus projektus?” un Lienei pēc jauniešu apmaiņas projekta Turcijā, kur
septiņu valstu komanda ķērās pie darba – intervēja vietējos iedzīvotājus, iegūstot viņu viedokli par iespējamo AES būvniecību.
-Kādas pārdomas radās jauniešu iniciatīvas projekta „Mana istaba – Tava istaba”
koordinatorei pēc projekta? Vai jūs kādreiz esat bijis bērnu namā? 
-Kāpēc par jauniešu apmaiņas projektu „It was great!” tā dalībnieki var teikt: „Tas bija lieliski!” Projektā jaunieši pētīja subkultūras un grafiti!
-Kāpēc ir vērts piedalīties neformālās izglītības apmācībās?
-Ko neformālās izglītības apmācībās ieguva ieslodzījumu vietu jaunieši?
-Kas Erudīcijas konkursā ieguva galveno balvu?

    Žurnāls "Jaunatne" Nr.36        Žurnālā atradīsi atbildes uz jautājumiem:
-Vai Tu proti palūkoties uz bezdarbu kā uz iespēju – tik vērtīgo laiku, ko vari veltīt savai izaugsmei, jaunu ideju ģenerēšanai, testēšanai un sevis izmēģināšanai dažādās jaunās lomās?
-Ko nozīmē domāt un rīkoties ārpus „rāmja”?
-Kā projektā veicās tiem jauniešiem, kas paši nebaidās mainīties?
-Ko secināja jaunieši, kuri vēlējās izprast un nebaidīties no atšķirīgajām kultūrām, savā apmaiņas projektā
-Ko piedzīvoja brīvprātīgās Grieķijā un Rumānijā?
-Kāpēc vērts izmantot koučingu jaunatnes darbā?
-Ko iegūstam no Youthpass?
    Žurnāls "Jaunatne" Nr.35      

Šoreiz žurnālā lasi atskaņas no Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros rīkotā reģionālā foruma Daugavpilī „PAR jauniešiem reģionos: Latgales misija!” un japāņu vizītes Latvijā. Kā ierasts, žurnālā atradīsi arī „Jaunatne darbībā” projektu īstenotāju pieredzes stāstus dažādajos „Jaunatne darbībā” projektu veidos un starptautisko apmācību dalībnieku atziņas. 

    Žurnāls "Jaunatne" Nr.34      

Šoreiz žurnālā Tev būs iespēja doties uz tālām un eksotiskām zemēm – Japānu,Nikaragvu, Tunisiju, kā arī paceļot pa ES Kaimiņu reģioniem – Austrumeiropu un Kaukāza valstīm.

Šoreiz žurnālā vairāk uzzināsi:
-Kā Latvijas jauniešiem veicās Japānā apmaiņas programmā;
-Kā brīvprātīgā Santa Grīnberga nonāca Nikaragvā;
-Kāds ir jaunatnes darbs Tunisijā;
-Ko dara SALTO-YOUTH Austrumeiropas un Kaukāza resursu centrs;
-Kāda ir specifika, veidojot projektus ar ES kaimiņu reģionu valstīm.

Ja pēc šo stāstu izlasīšanas arī Tevī radās vēlme īstenot savu ideju ar jauniešiem no Latvijas vai kopā ar citu valstu jauniešiem, tad atgādinām, ka tieši tagad ir īstais laiks pārvērst savas idejas reālos projektos!