Visbiežāk uzdotie jautājumiKādi ir galvenie aģentūras darbības virzieni?

-Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbība” īstenošana (projektu rakstīšana; neformālā izglītība; jauniešu iespējas iegūt zināšanas, prasmes, pieredzi dažādās jomās: projektu vadība, sadarbība un veiksmīga komunikācija, konfliktu risināšana, sadarbība ar cilvēkiem no atšķirīgām kultūrām, saziņa svešvalodā, saziņa dzimtajā valodā, izpratne par notiekošo Latvijā un pasaulē, aktīva līdzdalība, spēja pārvērst idejas rīcībā, būt radošam, inovatīvam, uzņemties risku, kultūras iepazīšana, prasme izmantot informācijas tehnoloģijas, prasmes zinātnē, piemēram, matemātikā, prasme organizēt mācīšanos)

-Eiropas jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk (atbildes uz jauniešu jautājumiem par viņu iespējām Eiropā) un Eiropas Jaunatnes portāla administrēšana Latvijā (ziņas par aktualitātēm jaunatnes jomā Eiropā, iespēja jautāt, piedalīties diskusijās, iesūtīt pieredzes stāstus, vienmēr jaunākās ziņas par Eiropas līmeņa konkursiem)

-Eiropas Savienības rīcības programmas mūžizglītības jomā projekta eTwinning īstenošana (Eiropas skolu sadarbība interneta vidē, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas; iespēja skolotājiem un skolēniem veidot virtuālos sadarbības projektus, izvietot savus metodiskos materiālus, piedalīties interešu grupās, apgūt tālmācības kursus par IKT izmantošanu skolā dažādos mācību priekšmetos, kā arī atrast sadarbības partnerus citiem projektiem (Comenius, Nordplus u.tml.))

-Annas Lindes fonda Latvijas biedrorganizāciju tīkla koordinēšana (iespēja organizācijām, kurām interesē sadarbība ar valstīm, kas ir iesaistījušās Savienībā Vidusjūras reģionam)

-Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” īstenošana (programmā plānots izveidot multifunkcionālus jaunatnes iniciatīvu centrus 17 Latvijas pašvaldībās; iespēja jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem piedalīties neformālās izglītības apmācībās un pasākumos, lai apgūtu dažādas kompetences)

-ES programmas "Erasmus+" īstenošana (iespēja veidot jaunatnes mobilitātes projektus, stratēģiskās partnerības un atbalsta jaunatnes politikas reformām projektus)