Par mums

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir valsts iestāde.

 Ko dara aģentūra?

Aģentūra strādā, lai jaunieši būtu aktīvi:piedalītos projektos, strādātu brīvprātīgo darbu un iemācītos daudz ko jaunu. 

 Aģentūra palīdz jauniešiem piedalīties dažādās programmās un projektos: konsultē par projektu rakstīšanu un atbalsta tos. Aģentūra veicina pieredzes apmaiņu starp jauniešiem.

 Aģentūrā jaunieši var uzzināt interesantu un noderīgu informāciju par viņu iespējām Eiropā.

Aģentūra īsteno Eiropas Savienības jaunatnes programmas. 

Aģentūra strādā, lai:

•Latvijas jaunieši varētu  sadarboties ar dažādām organizācijām Eiropā;

•jaunieši būtu aktīvi un piedalītos dažādās informācijas un neformālās izglītības programmās;

•jaunieši, skolotāji un jaunatnes darbinieki uzlabotu prasmes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanā;

•atšķirības starp attīstītajiem un attāliem reģioniem būtu mazākas – tas nozīmē, ka aģentūra palīdz jauniešu  iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstīkajos Latvijas reģionos;

•jauniešiem neatkarīgi no vietas, kur viņi dzīvo, ir vienlīdzīgas iespējas savu ideju īstenošanai.

Aģentūra strādā vairākos virzienos. Aģentūrā ir vairākas programmas, portāls, informācijas tīkls:

Eiropas Savienības programma „Erasmus+ :Jaunatne darbībā”;

Eiropas Savienības rīcības programmas mūžizglītības jomā projekts eTwinning;

Latvijas-Šveices sadarbības programma „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos”;

Jaunatnes politikas valsts programma;

Jauniešu garantijas projekts "PROTI un DARI!"; 

Eiropas jaunatnes informācijas tīkls Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāls;

Annas Lindes fonda Latvijas biedrorganizāciju tīkls.