LV-Šveices sadarbības programma

Latvijas-Šveices sadarbības programma
 „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos”

Latvijas - Šveices sadarbības programmā

piešķir papildus līdzekļus

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzekļiem,

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu līdzekļiem.

Šveices sadarbības programmā piešķir līdzekļus

tiem projektiem, kuri netiek finansēti

vai tiek daļēji finansēti no citiem finanšu avotiem.

Latvijas - Šveices sadarbības programma

„Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos”

strādās no 2011.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 31.martam.

Šajā laikā  izveidos 17 jauniešu centrus Latvijā,

notiks mācības jaunatnes darbiniekiem,

kā arī izstrādās metodiskos apmācības materiālus.

2010. gada augustā Izglītības un zinātnes ministrijā

pašvaldības iesniedza projektus.

Apstiprinātajos projektos izveidos

17 multifunkcionālus jauniešu centrus

dažādās Latvijas Republikas pašvaldībās.

Jaunajos jauniešu centros notiks dažādas aktivitātes-

jaunieši varēs lietderīgi pavadīt brīvo laiku,

centri būs arī informācijas punkts,

tajos atbalsta vieta jaunatnes organizācijām.

Jauniešu centrus izveidos līdz 2013. gada beigām.

2011. gadā notika pirmās apmācības jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem.

Līdz 2017. gadam notiks reģionālās konferences, starptautiskā konference,

kā arī reģionālie un nacionālie forumi.

Apmācības īstenos „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”.

Kopējais projekta finansējums ir ap 2,6 miljoni latu.

(0,4 miljonu latu - Latvijas Republikas nacionālais līdzfinansējums).

Latvijas – Šveices sadarbības programmu

„Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos”

finansē Šveices Konfederācija.

Kontaktinformācija:
Aija Riba
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Starptautiskās sadarbības programmu daļas vadītāja
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67358070
Fakss: +371 67358060
E-pasta adrese: aija.riba[at]jaunatne.gov.lv