Projektu konkursa rezultāti

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 2.1. apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā” apstiprināto projektu saraksts.