Projektu konkursa rezultāti

Atbalsts jaunatnes organizācijām jauniešu līdzdalības veicināšanai

PROJEKTU KONKURSA REZULTĀTI

2.2.1. apakšsadaļas projektu konkursā "Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām un jauniešu līdzdalības veicināšanai" tika iesniegti 13 projektu iesniegumi un apstiprināti 10 projektu iesniegumi.

Informācija par projektu kontaktinformāciju, projekta kopsavilkumu un projekta īstenošanas termiņu pieejama šeit.