Jaunumi

Jaunatnes organizāciju pārstāvji aicināti pieteikties informatīvajam semināram, kurš notiks 20. aprīlī

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM)  2017. gada 19. decembrī apstiprināto IZM Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam 2.2. apakšsadaļu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) 2018. gada 21. martā izsludināja atklāto projektu konkursu “Atbalsts jaunatnes organizāciju iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai”.

Lasīt vairāk »
Valsts programma
 

Pašvaldību pārstāvji aicināti pieteikties informatīvajam semināram šī gada 9. martā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina pašvaldību pārstāvjus piedalīties informatīvajā seminārā par projekta iesnieguma izstrādāšanu un iesniegšanu atklātajā projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem”. No katras pašvaldības seminārā var piedalīties ne vairāk kā 1 pārstāvis.

Lasīt vairāk »
Valsts programma
 

Pašvaldību pārstāvji aicināti pieteikties informatīvajam semināram šī gada 7. martā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina pašvaldību pārstāvjus piedalīties informatīvajā seminārā par projekta iesnieguma izstrādāšanu un iesniegšanu atklātajā projektu konkursā “Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei vietējā līmenī”. No katras pašvaldības seminārā var piedalīties ne vairāk kā 1 pārstāvis.

Lasīt vairāk »
Valsts programma
 

Lapas