Jaunumi projektos

Uzsākam projektu "Brīvprātība Latvijas simtgadei"

No 23. maija līdz 23. septembrim tiek īstenots projekts "Brīvprātība Latvijas simtgadei" ar mērķi sekmēt 30 sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaisti brīvprātības paušanas un brīvprātīgā darba aktivitātēs ar neformālās mācīšanās metožu palīdzību, tādējādi sekmējot šo jauniešu līdzdalību sabiedriskajos procesos un iesaisti Latvijas simtgades kustībā, kā arī pilnveidojot viņu sociālās prasmes.

Lasīt vairāk »
Valsts programma
 

Arī Vidrižu pamatskolas jaunieši "Pielaiko profesiju"

Turpinot Limbažu novada jauniešus iesaistīt projektā "Nāc, pielaiko profesiju", 24. maijā biedrības aktīvisti – projekta vadītāja Ņina Luščenoka, medicīnas feldšere Marīja Vītola un jaunieši – brīvprātīgie (NVA projekta "Jauniešu garantijas" ietvaros) Līga Vikse un  Adele Vēsma Korba - organizēja pasākumu.  Aktivitātē piedalījās 20 jaunieši, kuri aktīvi darbojās dažādās radošajās darbnīcās, izrādīja patiesu interesi, iegūstot jaunas zināšanas un attīstot esošās prasmes un iemaņas.

Lasīt vairāk »
Valsts programma
 

Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas jaunieši "Pielaiko profesiju"

Šodien, 23.maijā, biedrības "Mēs – nākotnei!"  projekta "Nāc, pielaiko profesiju" ietvaros, biedrības biedri – projekta vadītāja Ņina Luščenoka, medicīnas feldšere Marīja Vītola, jaunieši – brīvprātīgie ( NVA projekta ietvaros "Jauniešu garantijas")  Līga Vikse, Vēsma Adele Korba viesojas Viļķenes Baumaņu Kārļa pamatskolā ar aktivitāti "Nāc, pielaiko profesiju", bet par projekta reklāmu rūpējās Aija Šepko.

Lasīt vairāk »
Valsts programma
 

Saņemts atbalsts Tērvetes novada jauniešu centra darbības nodrošināšanai

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) izsludinātajā Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam atklātā projektu konkursā "Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu" atbalstīts Tērvetes novada domes iesniegtais projekta pieteikums "Esmu TĒRVETnieks", ko īstenos Tērvetes novada jauniešu iniciatīvu centrs, sadarbībā ar biedrību "Tērvetnieki".

Lasīt vairāk »
Valsts programma
 

Lapas