Jaunumi projektos

Es to varu!

No 15. – 17. jūnijam 26 Valkas novada skolēni piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam atklāta projektu konkursa "Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistei neformālās izglītības aktivitātēs, sekmējot viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos" projekta "Pašizaugsmes domnīca - Es to varu!" organizētajās aktivitātēs.

Lasīt vairāk »
Valsts programma
 

Aicinām līdzdarboties jau otrajā domdarbnīcā "Mana līdzdalība –Latvijas simtgadei" 14.jūnijā plkst. 16.00 !

Projekta "Brīvprātība Latvijas simtgadei" pirmā domdarbnīca iepazīstināja ar Latvijas Valsts simtgades programmu un atklājās, ka neviens no dalībniekiem šo programmu līdz šim nebija iepazinis.  Sauklis no simtgades programmas "Es daru Latviju bagātāku, gudrāku, skaļāku un mīļāku!" atspoguļojās jauniešu vēlmē Latvijas simtgadē sevi veltīt labiem darbiem.

Lasīt vairāk »
Valsts programma
 

Lapas