Jaunumi projektos

Izzini un stāsti

Katram dzīvojot, mācoties un pavadot brīvo laiku savā dzīvesvietā, mēs nemaz nepamanām, kā dzīvo cilvēki citur, kur viņi strādā, mācās un kā atpūšas. Tādā veidā rodas daudzi aizspriedumi un ne tie pareizākie viedokļi par dažādām vietām. Parasti pilsētā dzīvojošajiem liekas, ka laukos nav ko darīt un redzēt. Bieži vien arī laukos dzīvojošajiem liekas, ka citviet blakus esošajās lauku teritorijās bez veikala apmeklējuma nekādas citas aktivitātes diži neeksistē.

Lasīt vairāk »
Valsts programma
 

Jūlijā jaunieši iesaistās desmit brīvprātīgā darbos

Projekta "Brīvprātība Latvijas simtgadei" ietvaros jaunieši un viņu atbalsta personas, kā arī NVO brīvprātīgie jūlijā kopā veic desmit brīvprātīgā darbus astoņās dažādās jomās. Kopā 40 dalībnieki jūlijā brīvprātīgajā darbā ieguldīs ap 1200 stundu, katrs 30 stundu dāvājot Latvijai.

Lasīt vairāk »
Valsts programma
 

Biedrība Saulstariņi īsteno projektu "Gatavot prieks"

Vasaras sākumā biedrības "Saulstariņi” jaunieši saņēma priecīgu ziņu, ka apstiprināts biedrības iesniegtais projekts Jaunatnes politikas valsts programmas projektu konkursā "Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistei neformālās izglītības aktivitātēs, sekmējot viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos".

Lasīt vairāk »
Valsts programma
 

Jaunieši apgūst brīvprātīgā darba apli

Projekta "Brīvprātība Latvijas simtgadei" ietvaros jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem, viņu atbalsta personas un NVO brīvprātīgie kopā apguva brīvprātīgā darba apli un komunikācijas prasmes. Neformālās apmācības vadīja lieliska trenere Gunta Kelle, kura ievadīja jauniešus brīvprātīgā darba principos, atbilstoši mūsu valstī pieņemtajam Brīvprātīgā darba likumam.

Lasīt vairāk »
Valsts programma
 

Noslēgušās domdarbnīcas Latvijas simtgades programmas izzināšanai

Projekta "Brīvprātība Latvijas simtgadei" ietvaros noslēgušās piecas domdarbnīcas ar mērķi iepazīt Latvijas simtgades programmu, izzināt savas iespējas līdzdarboties, apzināt savas vērtības un salīdzināt tās ar mūsu Valsts vērtībām, atklāt savas individuālās prasmes un talantus ar kuriem dalīties, brīvprātīgi iemācot tās citiem.

Lasīt vairāk »
Valsts programma
 

Lapas