Jaunumi projektos

Izstrādās modeļus darbam ar sociālā riska grupas jauniešiem Gulbenes novadā

Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze” sadarbībā ar vairākām iestādēm un institūcijām līdz 2021.gada 15.oktobrim īstenos projektu “Roku rokā”, kura mērķis ir izvērtēt esošo situāciju un izstrādāt sasniedzamus un reāli izpildāmus sadarbības un rīcības modeļus darbam ar sociālā riska grupas jauniešiem Gulbenes novadā.

Lai sekmētu mērķa sasniegšanu, tiks īstenotas šādas aktivitātes:

Lasīt vairāk »
Valsts programma
 

Projekta "Ejam kopā" ietvaros noticis pārgājiens jauniešiem

18.-19. septembrī biedrība "MĒRĶĪ" sadarbībā ar Ropažu pašvaldību projekta ietvaros "Ejam kopā" organizēja pārgājienu jauniešiem, kura laikā jaunieši ne tikai izdzīvoja dažādas pārgājiena aktivitātes, bet dalījās ar saviem dzīves mērķiem, apzinājās savus talantus un definēja konkrētus uzdevumus un soļus savu sapņu sasniegšanai. Projekts ir īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.
 
Lasīt vairāk »
Valsts programma
 

Tiks īstenots projekts starpnovadu un starpnozaru sadarbības veicināšanai jaunatnes jomā

Krustpils novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru  par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas  2020. gadam 1. sadaļas “Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās” 1.2. apakšadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” projekta “KOPĀ vienā virzienā” īstenošanu.

Lasīt vairāk »
Valsts programma
 

Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs īstenos projektu “Kopā”

Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centram apstiprināts projekts “Kopā” ar mērķi attīstīt starpnovadu un starpinstitūciju sadarbību, jauniešu līdzdalības un iniciatīvas īstenošanas atbalstam vietējā līmenī, veicinot  kopīgas izpratnes veidošanos par darbu ar jaunatni.

Projektā iesaistās Kuldīgas, Skrundas un Alsungas pašvaldības.

Lasīt vairāk »
Valsts programma
 

Projekta “JĀdaram!” ietvaros apstiprināts jaunatnes politikas plānošanas dokuments Kuldīgas novadā

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam 1.3.apakšsadaļas “Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai vietējā līmenī” projekta “JĀdaram!” ietvaros Kuldīgas novada pašvaldībai apstiprināts jaunatnes politikas plānošanas dokuments Kuldīgas novadā nākamajiem trīs gadiem.

Ar plānošanas dokumentu iespējams iepazīties: ŠEIT

Lasīt vairāk »
Valsts programma
 

Lapas