Atbalsts Strukturētā dialoga konsultācijām

Atbalsts Strukturētā dialoga konsultācijām

Apakšaktivitātes mērķis – atbalstīt 30 pašvaldību un jaunatnes organizāciju projektus, lai nodrošinātu Strukturētā dialoga vietējās konsultācijas starp politikas veidotājiem un jauniešiem piecos Latvijas plānošanas reģionos.

Finansējums – 60 000 EUR

Informatīvais materiāls projekta iesnieguma sagatavošanai:

  1. prezentācija;
  2. projekta iesnieguma veidlapa ar komentāriem;
  3. projekta budžeta tāmes veidlapa ar komentāriem.

 

Kontaktinformācija:
Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins@jaunatne.gov.lv