Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī

Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem.

Finansējums – 132 063 EUR.

Apakšaktivitātes mērķis ir atbalstīt 40 pašvaldību projektus, lai attīstītu darba ar jaunatni sistēmas izveidi pašvaldībās un sekmētu plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošanu.

Projekta iesniedzējs – pašvaldība, kas atbilst Jaunatnes likuma 12.panta trešajā daļā noteiktajiem kritērijiem.

 

Informatīvais materiāls projekta iesnieguma sagatavošanai:

  1. Prezentācija
  2. Projekta iesnieguma veidlapa ar komentāriem
  3. Projekta budžeta tāme ar komentāriem

 

 

Kontaktinformācija:
Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins@jaunatne.gov.lv