Atbalsts jaunatnes organizāciju iniciatīvām

Atbalsts jaunatnes organizāciju iniciatīvām pašvaldību un jaunatnes organizāciju partnerības stiprināšanai.

Finansējums – 35 000 EUR.

Apakšaktivitātes mērķis ir atbalstīt 10 jaunatnes organizāciju projektus, lai sekmētu jaunatnes organizāciju un pašvaldību sadarbību un jauniešu līdzdalību.

Projekta iesniedzējs – jaunatnes organizācija, kas atbilst Jaunatnes likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem.

 

Informatīvais materiāls projekta iesnieguma sagatavošanai:

1. Prezentācija
2. Projekta iesnieguma veidlapa ar komentāriem
3. Projekta budžeta tāme ar komentāriem

 

 

 

Kontaktinformācija:
Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins@jaunatne.gov.lv