Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2.1. apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā” ietvaros tiek nodrošināts atbalsts biedrībām “Latvijas Jaunatnes padome”, “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”, “Latvijas Mazpulki”, “Streetbasket” un “Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” saskaņā ar Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam ietvaros noslēgtajām vienošanām un Jaunatnes likuma 12. panta ceturtajā daļā un ceturtajā prim daļā noteikto.

Pieejamais finansējums: EUR 285168,00.

Projekta izmaksu attiecināmības periods ir no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.