Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai

Konkursa "Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un iniciatīvām, veicinot iespējas jauniešu līdzdalībai" mērķis ir nodrošināt atbalstu jaunatnes organizāciju (saskaņā ar Jaunatnes likuma 12.panta ceturtajā daļā noteiktajiem kritērijiem) darbībai, lai sekmētu jauniešu līdzdalības palielināšanos un dzīves prasmju apgūšanu ar neformālās izglītības metodēm.

Finansējums: EUR 285 168,00.

 

Kontaktpersonas:
Ilze Vonda
Projektu vadības un uzraudzības daļas vecākā projektu vadītāja
Tālrunis saziņai: 67358070
E-pasts: ilze.vonda@jaunatne.gov.lv

Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālrunis saziņai:  67358070
E-pasts: janis.drigins@jaunatne.gov.lv