2015. gads


  • nodrošināt informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu, lai radītu labvēlīgu vidi, kas palīdzētu jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim, nodrošinot darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Valsts programmas pasākumus īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Valsts programmas kopējais valsts budžeta finansējums 2015. gadam – 328 520 EUR.

Valsts programma 2015. gadam

 
Vita Vodinska
Ārvalstu finanšu instrumentu un
citu programmu daļas programmas 
vadītāja
Tālr.: 67356289
E-pasts: vita.vodinska[at]jaunatne.gov.lv


Jānis Drigins
Ārvalstu finanšu instrumentu un
citu programmu daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins[at]jaunatne.gov.lv