Vadība

Daina Sproģe
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras direktore

Darba pieredze
1999. -               Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra - direktore
1992. - 1999.g. – starptautisko autopārvadātāju asociācija „Latvijas Auto” - Ārējo sakaru un informācijas departamenta vadītāja
1991. - 1992.g. – Latvijas Zemnieku federācija – Ārējo sakaru speciāliste
1990. - 1992.g. – Latvijas Lauksaimniecības ministrija – Ārējo ekonomisko sakaru galvenās pārvaldes ārējo sakaru nodaļas speciāliste
1985. - 1990.g. – Latvijas Zinātņu akadēmija – Prezidija vecākā inspektore

Izglītība
1977. - 1983.g. – Latvijas Universitāte, Svešvalodu fakultāte,  kvalifikācija-filologs, pasniedzējs
1965. - 1976.g. – Ventspils 4.vidusskola

Kursi un apmācības
2012.g. – studiju vizīte Tunisijā par jaunatnes politiku Tunisijā „Pēc Arābu pavasara – jaunatnes darbs Tunisijā”
2011.g. – Eiropas Komisijas apmācība par Eiropas jaunatnes politiku
2010.g. – Eiropas Komisijas apmācība audita un divpakāpju kontroļu nodrošināšanas jautājumos
2008.g. - Eiropas Komisijas apmācība par Finanšu regulu
2007.g. – Eiropas Komisijas apmācība audita un kontroles jautājumos
2006.g. – seminārs „Situāciju vadība”
2006.g. – seminārs „Lietišķā etikete”