Kontaktinformācija

Dita Usāre
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67358063
Fakss: +371 67358060
E-pasta adrese: dita.usare[at]jaunatne.gov.lv