Jauniešu centri

Jauniešu centra nosaukums   Jauniešu centra adrese   Kontaktinformācija  
Aizputes novada jauniešu centrs „IDEJU MĀJA”   Katoļu iela 5, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456  

E-pasts: info@idejumaja.lv
www.idejumaja.lv
www.twitter.com/idejumajalv
www.facebook.com/idejumaja
www.draugiem.lv/idejumaja
www.instagram.com/idejumaja

 
           
Alūksnes Multifunkcionāls jaunatnes iniciatīvu centrs "Pa GALMS"   Dārza iela 8a, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301  

E-pasts: abjc@aluksne.lv  
Tālr. 64322402, 29190552
www.abjc.lv 

 
           
Ānes jauniešu iniciatīvu centrs   Celtnieku ielā 12, Ānes ciems, Ozolnieku novads, LV-3018  

E-pasts: anesjauniesi@ozolnieki.lv
Tālr. 25996199
http://www.ozolnieki.lv/izglitiba/jauniesiem-kopejs/anes-jauniesu-inicia...
https://www.facebook.com/ozojauniesi/?fref=ts

 
           
Balvu novada jaunatnes iniciatīvu centrs "Dinamīts"   Brīvības iela 48, Balvi, Balvu novads, LV-4501  

E-pasts: bbjc@balvi.lv
Tālr. 20278819
https://www.facebook.com/balvubjc/

 
           
Burtnieku novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs   Jaunatnes iela 15, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206  

E-pasts: daiga.kina@burtniekunovads.lv
tālr. 28602525
http://www.burtniekunovads.lv/public/lat/jauniesiem1
https://www.facebook.com/burtniekumjic/?fref=ts  
https://twitter.com/burtniekumjic

 
           
Dagdas novada jaunatnes iniciatīvu centrs   „Parka rozes”, Dagdas pagasts, Dagdas novads, LV-5674  

E-pasts: bjcdagda@inbox.lv
Tālr.65652244
http://www.dagda.lv/jauniesiem/bernu-un-jauniesu-centri/dagdas-novada-ja...
https://www.facebook.com/JICDagda/?fref=ts

 
           
Gulbenes novada multifunkcionāls jauniešu centrs „Bāze”   Brīvības iela 22, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401  

E-pasts: jcbaze@gmail.com
Tālr.64497569
http://www.labisbabis.lv/?section=36
https://www.facebook.com/jcbazegulbene/

 
           
Iecavas Jauniešu centrs   Grāfa laukums 1, Iecava, Iecavas novads, LV-3919  

E-pasts: jauniesu.centrs@iecava.lv
Tālr. 26681879
http://www.iecava.lv/lv/jauniesiem/
https://www.facebook.com/IecavasJauniesuCentrs/

 
           
Ilūkstes multifunkcionālais jauniešu centrs   Raiņa ielā 33, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447  

E-pasts: ilukstesbjc@inbox.lv
Tālr. 65462680

 
           
Jaunjelgavas novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs   Oškalna iela 6, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV-5134  

E-pasts: anna.berzina@jaunjelgava.lv
Tālr. 28688254
https://www.facebook.com/Jaunjelgavas-Jaunatnes-iniciat%C4%ABvu-centrs-1...

 

Jaunjelgavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs
Centra vadītāja ir Agnese Mamedova
E-pasts: agnese.mamedova@jaunjelgava.lv
Tālr. 28688254

 
           
Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs   Lietuvas iela 49, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023  

Vadītāja: Jeļena Ribikauska
E-pasts: jelena.ribikauska@jelgavasnovads.lv
Tālr. 29842142
www.facebook.com/jauniesucentrs/

 
           
Līvānu novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs „Kvartāls”   Lāčplēša iela 28, Līvāni, Līvānu novads, LV - 5316  

E-pasts: raksti@kvartals.lv
Tālr. 65312206
www.kvartals.lv
www.facebook.com/livanu.novada.jauniesi/

 
           
Kandavas Multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs „NAGLA”   Zīļu ielā 2, Kandava, Kandavas novads, LV-3120  

E-pasts: jcnagla@inbox.lv  
Tālr. 28329487, 26397359
http://jcnagla.lv/
www.facebook.com/nagla.jauniesucentrs

 
           
Multifunkcionāls jauniešu aktivitāšu centrs Vaidavā   Skolas iela 1, Vaidava; Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV – 4228  

E-pasts: mikus.krisans@valmraj.lv  
Tālr. 27891672
http://kocenujauniesi.wordpress.com/

 
           
Madonas novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs "KUBS"   Raiņa iela 12, Madona, Madonas novads, LV-4801   E-pasts: jickubs@inbox.lv
Tālr. 26656002
Draugiem.lv: www.draugiem.lv/jickubs/
Twitter: @jickubs
 
           
Pļaviņu novada Jauniešu iniciatīvu centrs "Ideja"   Daugavas iela 50, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120  

E-pasts: sergejs.nikaluks@plavinas.lv
Tālr. 65134040

 
           
Rēzeknes novada Rogovkas multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs   Rēzeknes novads, Nautrēnu pagasts, Rogovka  

E-pasts: rogovkasjc@gmail.com
http://rogovkasjc.wix.com/rogovkasjc
www.draugiem.lv/rogovkasjc/

 
           
Riebiņu novada jauniešu iniciatīvu centrs „Pakāpieni”   Viļānu iela 1, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326  

E-pasts: pakapieni@riebini.lv
http://riebini.lv/lv/jaunatne

 
           
Rūjienas multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs   Upes ielā 9, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240  

E-pasts: daina.roze@rujiena.lv
Tālr. 25450585
www.draugiem.lv/rujienasjauniesi

 
           
Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrs „Bāka”   Sila iela 2, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV- 4033  

E-pasts: jic@salacgriva.lv
Tālr.64071991
https://www.facebook.com/jicbaaka/

 
           
Saldus Jaunatnes un atpūtas iniciatīvu centra „Šķūnis”   Lielā ielā 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801  

E-pasts: jic.skunis@gmail.com     
Tālr.27878570
www.saldusjauniesiem.lv 

 
           
Saulkrastu novada jauniešu centrs “Jauniešu māja”   Raiņa iela 7, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160  

E-pasts: jauniesu.maja@saulkrasti.lv
tālrunis: 67952649
https://www.facebook.com/JMSaulkrasti/

 
           
Skrundas novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs   Lielā iela 1A, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326  

E-pasts: baiba.eversone@skrunda.lv
Tālr.: 29852292
https://www.facebook.com/skrundasjauniesucentrs/

 
           
Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs   Brīvības ielā 17a, Talsi, Talsu novads, LV-3201  

Direktore: Doloresa Lepere
E-pasts:  doloresa.lepere@talsi.lv;
Tālr. 29423752

Jaunatnes lietu speciāliste: Dana Šteinberga
E-pasts: dana.steinberga@talsi.lv
Tālr. 28355770

www.talsubjc.lv
www.facebook.com/talsubjc

 
           
Tukuma novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs   Sporta ielā 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101  

E-pasts: jauniesucentrs@tukums.lv
Tālr. 29191694; 63115175
www.tukumajauniesucentrs.lv
Twitter: @Tukums_JC
https://www.facebook.com/TukumaJC/

 
           
Valkas novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs   Semināra iela 21, Valka, Valkas novads, LV-4701  

E-pasts: jaunatne@valka.lv
Tālr.: 29472781

www.valkasjauniesi.co.nr/
www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/jaunatne
www.facebook.com/Valkas-novada-MJIC-621990087817453/