Dokumenti

Šveices kompetento iestāžu vadlīnijas:

 Programmas informācijas un publicitātes pasākumu vadlīnijas

Neatbilstību vadlīnijas (angļu valodā) (no 07.03.2012, grozījumi no 11.05.2012.)

Izglītības un zinātnes ministrijas veiktais pētījums:
Pētījums par jauniešu apmācību vajadzībām un interesēm attālos un mazattīstītos reģionos (Socioloģisko pētījumu institūts; Rīga, 2010)

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk - aģentūra) no 2013. gada oktobrim līdz decembrim veica aģentūras administrētās Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” izvērtēšanu 2011. - 2013. gada periodā. Rezultātu kopsavilkums:

Izvērtējums (latviešu valodā)

Izvērtējums (angļu valodā)

Pētījums par Latvijas un Šveices sadarbības programmas "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos" ietvaros īstenoto aktivitāšu ietekmi uz vietējo sabiedrību

4. pielikums: multifunkcionālo jauniešu centru apskats

Pētījuma rezultātu paziņojuma kopsavilkums

Publicitātes teksts