SALTO publikācijas

    A Competence Model for Youth Workers to Work Internationally       Rokasgrāmatā aprakstīts kompetenču modelis jaunatnes darbiniekiem, kuri strādā starptautiskā mērogā, balstoties uz Eiropas apmācības stratēģiju (ETS) jaunatnes jomā.
    Valued by You Valued by Others       Rokasgrāmata ir par YOUTHPASS procesā iegūto kompetenču redzamības uzlabošanu. Tajā aprakstīts, kā atspoguļot iegūtās kompetences atbilstoši  turpmākajam mērķim, kā veikt pašnovērtēšanu un dokumentēt iegūtās kompetences.
    One2One       Rokasgrāmata ir par individuālo atbalstu mācīšanās procesā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektos, ko projekta dalībniekiem sniedz jaunatnes darbinieks vai mentors.
    Viss par Youthpass       „Viss par Youthpass” ir apskatītas divas tēmas: 1) Youthpass process tā dažādajos posmos; un 2) dažādas metodes un instrumenti, lai notiktu Youthpass process. Rokasgrāmata ir domāta tiem, kuri virza jauniešu mācīšanās procesu jauniešu projektos: mentoriem, jaunatnes darbiniekiem/līderiem, koučiem, mācību vadītājiem u.c.
    Mobilā lietotne "QualityMobility"       SALTO izveidots projektu izstrādes rīks. Ar lietotnes palīdzību jums ir iespēja veidot pašiem savus projektus dažādās jomās, kā arī strādāt pie projekta kopā ar partneriem. Tajā ir iekļauti 16 jautājumi, kuri tev palīdzēs veidot projekta struktūru. Lietotne ir pieejama arī latviešu valodā.
    Inclusion A to Z       Šī SALTO izdotā publikācija būs noderīga tiem, kuri programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" ietvaros vēlas veidot starptautiskus iekļaujošus projektus. Izdevums veidots kā kompass, kurš palīdzēs jums labāk izprast dažādus ar iekļaušanu saistītus jautājumus, sniegs praktiskus ieteikumus starptautisku projektu veidošanai no pašiem pamatiem, kā arī sniegs vērtīgus pieredzes stāstus un padomus kvalitatīvu starptautisku iekļaušanas projektu īstenošanai. Izdevums paredzēts gan iesācējiem, gan pieredzējušiem projektu īstenotājiem. Izdevums pieejams arī krievu valodā!
    On Track - Different youth work approaches for different NEET situations       Ja tu vēlies tuvākajā laikā sniegt atbalstu jauniešiem NEET situācijā vai to jau šobrīd sniedz, šim materiālam ir jābūt uz tava darba galda. Praktisks un iedvesmojoš materiāls, kurā vienkopus apkopotas dažādas pieredzes no visas Eiropas darbam ar jauniešiem NEET situācijā. Materiālā atrodama informācija gan par aktuālitātēm globālajā darba tirgū un ES veidoto politiku un atbalsta programmām, gan NEET termina skaidrojums un dažādu praktisku pieredžu apkopojums darbā ar jauniešiem NEET situācijā dažādās Eiropas valstīs.
    USE Your Hands to Move Ahead 2.0       Praktisks palīgmateriāls jaunatnes darbiniekiem, jaunatnes lietu speciālistiem u.c. ekspertiem, kuri ikdienā sniedz atbalstu jauniešiem ar nelabvēlīgiem sociālekonomiskajiem apstākļiem. Materiālā ir sniegti padomi kā iesaistīt jauniešus brīvprātīgā darba projektā programmas  "Eiropas Solidaritātes korpuss" ietvaros un ar praktisku aktivitāšu palīdzību veicināt jauniešu sociālās prasmes un praktiskās iemaņas. Grāmatā apkopotas dažādas prakses, pieredzes un ieteikumi.
    Young people and extremism: a resource pack for youth workers       Bukletā iekļauta informācija par jaunatnes darbu un extrēmismu. Materiālā atradīsiet dažādus piemērus un metodes, kuras var izmantot ikdienas darbā.
    ID buklets      

IDEJAS IEKĻAUŠANAI & DAUDZVEIDĪBAI
Praktisks buklets par to, kā padarīt jaunatnes darbu un starptautiskos projektus pieejamus sociāli izslēgtām grupām un kā piekļūt daudzveidīgākām mērķa grupām.

    Mācies darot       Šis Salto Resursu centra buklets ir par ES programmas "Jaunatne darbībā" Eiropas Brīvprātīgā darba projektiem, kas vērsti uz sociālo iekļaušanu. Buklets paredzēts gan pieredzējušām organizācijām, gan organizācijām, kas tikai nesen uzsākušas dalību EBD.
    Veicinot nodarbinātību       Buklets par to, kā izprast jauniešu bezdarbu un izmantot programmas “Jaunatne darbībā” projektus kā instrumentu, lai nodrošinātu jauniešu ar ierobežotām iespējām piekļuvi darba tirgum.
    Pasaule Laukos        Buklets „PASAULE LAUKOS” ir Salto Resursu centra veidotā bukleta "Village Interntional" latviskā versija. Buklets paredzēts lauku jaunatnes darbiniekiem un jauniešu līderiem, lai palīdzētu uzsākt starptautisku jauniešu projektu izveidi. Bukletā atradīsiet informāciju par projekta partneru meklēšanu, projekta finansēšanu, kā arī pieredzējušu jaunatnes darbinieku padomus, kā stāties pretī izaicinājumiem, uzsākot projektu. Bukletā apskatīta lauku un izolēto reģionu specifika; uzskaitīti iemesli, kāpēc būtu jāizstrādā starptautiski jauniešu projekti laukos un kādi ir to ieguvumi; aplūkota jaunatnes darbinieka loma; apskatīti projektu vadīšanas principi, kā arī aprakstīti īstenoto projektu piemēri.
    Gatavs dzīvei      

Buklets sniedz pamatinformāciju un praktiskus padomus jaunatnes darbiniekiem, kā izmantot sportu kā izglītības metodi darbā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Sporta aktivitātes var palīdzēt jauniešiem būt labā fiziskā formā, bet sports kā izglītības metode var palīdzēt tiem patiešām būt "Gataviem dzīvei”.

     Radīt viļņus       Salto Resursu centra veidotā bukleta "Making Waves" tulkotā versija latviešu valodā. SALTO ir izveidojis šo bukletu jaunatnes darbiniekiem, kuri saskaras ar projekta redzamības, rezultātu izplatīšanas un izmantošanas prasībām savos projektos.
Vai jūs esat viens no tūkstošiem jaunatnes projektu organizētājiem Eiropā? Mēģiniet panākt pārmaiņas ar jaunatnes darbu? Varbūt vēlaties, lai projektam būtu lielāka ietekme? Tam ir vajadzīgs nedaudz vairāk piepūles un stratēģiskas domāšanas! Jūsu projekts ir kā akmens, kas iesviests ūdenī un rada viļņus. Šis buklets jums palīdzēs radīt iespējami lielākus viļņus.
     Neaizskarot       Salto Resursu centra veidotā bukleta "NO OFFENCE" tulkotā versija latviešu valodā. Šī bukleta mērķa grupa ir jaunieši likumpārkāpēji, bijušie likumpārkāpēji un tie jaunieši, kuri ir likumpārkāpēju riska grupā. Buklets ir kā resurss jaunatnes darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem, cietuma darbiniekiem, probācijas darbiniekiem un visiem, kas strādā ar šo mērķa grupu. Buklets latviešu valodā pieejams tikai .pdf formātā.