Zināmi programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" 2. projekta konkursa rezultāti

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka 2019. gada 2. programmas "Erasmus+" projektu konkursā tika iesniegti 85 projektu pieteikumi.

Jauniešu apmaiņas – 44 projektu pieteikumi;
Jaunatnes darbinieku mobilitāte - 27 projektu pieteikumi;
Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam - 9 projektu pieteikumi;
Jaunatnes dialoga projekti  - 5 projektu pieteikumi.

Ar konkursa rezultātiem aicinām iepazīties šeit: http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/konkursu-rezultati