Zināmi programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" 2. projektu konkursa rezultāti

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka 2019. gada 2. programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" projektu konkursā tika iesniegti 46 projektu pieteikumi.

Brīvprātīgā darba projekti – 26 projektu pieteikumi;
Brīvprātīgā darba partnerības projektu ikgadējās dotācijas pieprasījumi – 6 pieteikumi;
Solidaritātes projekti – 13 projektu pieteikumi;
Darba un prakses projekti - 1 projekta pieteikums.

Ar konkursa rezultātiem aicinām iepazīties šeit: http://jaunatne.gov.lv/lv/eiropas-solidaritates-korpuss/konkursu-rezultati