Zināmi programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" 1. projektu konkursa rezultāti

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" 2019. gada 1. projektu konkursā tika iesniegti 38 projektu pieteikumi. Izziņojam projektu konkursa rezultātus.

Brīvprātīgā darba projekti – 14 projektu pieteikumi;
Solidaritātes projekti – 23 projektu pieteikumi;
Darba un prakses projekti - 1 projekta pieteikums.

Ar projektu konkursa rezultātiem iepazīties šeit>>