“Zeme bez kartes” – apmācību kurss par Starptautiskajām jauniešu iniciatīvām

Galvenais apmācību mērķis ir iepazīstināt jauniešu līderus un jaunatnes darbiniekus ar metodēm, kas jauniešos atmodinātu, attīstītu un atbalstītu uzņēmējdarbības garu. Palīdzēsim jauniešiem būt aktīviem, izmantojot Starptautiskās jauniešu iniciatīvas. Piesakies apmācībām Polijā! Tās norisināsies no 2015. gada 17. līdz  22. februārim Konstancina-Jezjornā (netālu no Varšavas). Pieteikšanās apmācībām līdz 2014. gada 25. decembrim.

Ņemot vērā augsto bezdarba līmeni jauniešu vidū, ir nepieciešamas izmaiņas. Bet kā palīdzēt jauniešiem mainīt domas par paša nākotni?  

Mūsdienu darba tirgus pieprasa jauniešiem būt elastīgākiem.  Viņiem jāprot atrast un izmantot dažādas iespējas, jāprot izrādīt iniciatīvu, jāspēj izmantot savs potenciāls un jāapzinās, kā savas idejas pārvērst realitātē. Tādēļ jauniešos vērts attīstīt prasmes, kas viņiem palīdzētu pielāgoties mainīgajai videi un izaicinošajai darba tirgus realitātei.  

Apmācību galvenie mērķi:

•veidot plašāku sapratni par uzņēmējdarbību un inovācijām, ņemot vērā izaicinājumus, ar kuriem jauniešiem jāsastopas;
iepazīstināt ar metodēm, kā atbalstīt jauniešus, attīstot viņos uzņēmējdarbības domāšanu;
radīt interesi Starptautisko iniciatīvu veidošanā, lai veicinātu iniciatīvas un uzņēmējdarbības prasmes un nodarbinātību jauniešu vidū;
dalīties un radīt idejas Starptautisko jauniešu iniciatīvas projektu veidošanā, kas savukārt veicinātu sadarbību starp dalībniekiem.

Pēc apmācībām dalībnieki spēs:

•izmantot dažādas metodes, kas jauniešos atmodinās iniciatīvu un uzņēmējdarbības garu; 
atbalstīt jauniešus viņu uzņēmējdarbības gaitās, palīdzot viņiem tikt galā ar neskaidrībām un nenoteiktību; 
sadarboties ar jauniešiem, lai radītu idejas vietēja mēroga projektiem, kas var tikt realizēti Starptautiskās jauniešu iniciatīvas ietvaros programmā “Erasmus+”. 

Vēl viens apmācību bonuss – dalībnieki paplašinās savu paziņu loku, kas var lieti noderēt, veidojot sadarbību projektos jau tuvākajā nākotnē. 

Tāpat vērts zināt, ka apmācības būs balstītas uz neformālās izglītības darba metodēm, ņemot vērā dalībnieku vajadzības, motivāciju un pieredzi. Lai nodrošinātu līdzsvaru starp teoriju un praksi, dalībnieki apgūs un paši izmēģinās dažādus mācību stilus. 

Apmācībās aicināti piedalīties jaunatnes darbinieki un jauniešu līderi:

•kas ikdienā strādā ar jauniešiem, lai iesaistītu tos dažādās aktivitātēs;
kas vēlas sadarboties ar jauniešiem, lai sagatavotu un izstrādātu Starptautiskās jauniešu iniciatīvas projektus;
kas vēlas iesaistīties mācīšanās procesā, diskusijās un aktivitātēs;
kas spēj brīvi komunicēt un strādāt angļu valodā;
kas apņemas apmeklēt visu mācību kursu (4 darba dienas, 07.02. un 22.02 ir ceļā pavadāmais laiks);
kas ir (programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”) Programmas valsts iedzīvotājs; 
kas ir vismaz 18 gadus vecs.

Pieteikties iespējams līdz 2014. gada 25. decembrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/a-land-with-no-map-training-course-on-supporting-youth-entrepreneurship-innovation-employability-through-transnational-youth-initiatives.4621/

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas “Erasmus+”. Dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā.

Lai nodrošinātu programmas “Erasmus+” atpazīstamību, kā arī pēc iespējas vairāk jauniešu iekļautu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībniekam jāapņemas:

1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas). 

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu! 

 

Papildus informācija: 
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore, E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv