Viss par Jauniešu apmaiņas projektiem apmācībās Francijā!

BiTriMulti (MTM) kursa mērķis ir sniegt starptautisku mācīšanās pieredzi cilvēkiem, kas darbojas jaunatnes darba jomā, ļaujot viņiem attīstīt savas kompetences, realizējot Jauniešu apmaiņas projektus; īpaši orientējoties uz iesācējiem. Apmācības norisināsies 24. – 28. septembrī Francijā. Pieteikšanās līdz 15. jūnijam. 

Šis kurss atbalsta brīvprātīgos un pilna laika darbiniekus, kas ikdienā sadarbojas ar jauniešiem, veicinot viņu pirmo pieredzi Jauniešu apmaiņās programmas Erasmus+ ietvaros, kas uzsākusi darbību 2014. gadā.

BTM uzdevumi:
nodrošināt informatīvu ievadu par programmas Erasmus+ jaunatnes jomu, kas uzsākusi darbību 2014. gadā; koncentrējoties uz Jauniešu apmaiņām un to spēju piesaistīt jauniešus, lai tie aktīvāk piedalītos apmaiņas projektos;  
piedāvāt individuālo un grupu mācīšanās pieredzi, izmantojot Jauniešu apmaiņas projekta realizēšanas simulāciju;
attīstīt nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, lai organizētu Jauniešu apmaiņas, izmantojot ES jauniešu programmas neformālās izglītības metodes;
iedrošināt jauniešus apzināties savu mācīšanos un iepazīties ar Youthpass – neformālās izglītības atzīšanas stratēģija jaunatnes jomā - tas ir tehniskas rīks Youthpass sertifikāta veidošanai. Kā arī iedrošināt jauniešus izmantot šo sertifikātu citu ES jaunatnes programmu izmantošanā;
piedāvāt iespēju satikt potenciālās partneru grupas, veidot kontaktus citās valstīs.

BTM ir mācies darot pieredze, kas balstīta simulācijas treniņos, kas sasaistīti ar darbnīcām, informatīvajām sesijām, aktivitātēm, lai uzlabotu grupas dinamiku. Aktivitātes tiek noslēgtas ar izvērtēšanu.

Pieteikties iespējams līdz 2014. gada 15. jūnijam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/bitrimulti-btm-in-france-multilateral-training-course-for-newcomers-in-youth-exchanges.4259/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu. 

Visas izmaksas tiks segtas no programmas Erasmus+, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā. 

Lai nodrošinātu programmas Erasmus+ redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:
1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas)

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildus informācija: Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore, E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv