Vienkārša angļu valoda sadarbības veidošanai Jauniešu apmaiņas projektos

No 4. līdz 9. decembrim Siguldā norisināsies apmācības (English Easy Partnership for Youth Exchange), kuru mērķis ir palielināt pārliecību angļu valodas lietošanā, lai veiksmīgi īstenotu programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Jauniešu apmaiņas projektus. Pieteikšanās tiešsaistē līdz 25. oktobrim.

Ir daudz jauniešu un jaunatnes darbinieku, kuriem ir lieliskas idejas, kuras varētu pārvērst reālos, starptautiskos Jauniešu apmaiņas projektos. Tomēr daudzas no šīm idejām paliek tikai kā sapnis, jo cilvēkiem trūkst pārliecības par savām angļu valodas zināšanām, kā arī ir izpratnes trūkums par to, kā un kādas metodes izmantot komunikācijas procesā.

Šo apmācību mērķis ir palielināt pārliecību angļu valodas lietošanā, īstenojot starptautiskus Jauniešu apmaiņas projektus.

Apmācību laikā tu:
-    uzzināsi par Jauniešu apmaiņas projektu iespējām, kādas piedāvā programma “Erasmus+: Jaunatne darbībā”;
-    izpratīsi jauniešu līdzdalības nozīmi Jauniešu apmaiņas projektos;
-    izpētīsi un gūsi pieredzi neformālās izglītības metožu izmantošanā Jauniešu apmaiņas projektos;
-    izpētīt un gūt pieredzi vienkāršas angļu valodas lietošanā;
-    gūsi iedvesmu jaunām idejām, kuras īstenot Jauniešu apmaiņas projektos;
-    attīstīsi starptautiskas sadarbošanās prasmes, kas noderēs, īstenojot starptautiskus projektus.

Apmācību mērķa grupa (aicinām pieteikties pārī pa divi – atbalsta persona + jaunietis):
-    jaunietis (vecumā no 15 līdz 20);
-    atbalsta persona – jaunatnes darbinieks, jauniešu līderis, jaunatnes darbā strādājošs brīvprātīgais, sociālais darbinieks, skolotājs u.tml. Atbalsta personai jābūt vismaz 18 gadus vecai ar nelielu (vai nekādu) starptautisku pieredzi, bet kura ir gatava sniegt jaunietim atbalstu projektu īstenošanā pēc apmācībām;
-    dalībniekiem, kuri ir gatavi uzlabot savas angļu valodas zināšanas, īstenojot Jauniešu apmaiņas projektus pēc šo apmācību beigšanās.

Kā pieteikties?

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2017. gada 25. oktobrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/english-easy-partnership-for-youth-exchange.6929/.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā.
Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:
•    kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
•    nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
•    sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).
Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:

Edgars Knohenfelds
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļa
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Tālr.: +371 67358066
edgars.knohenfelds@jaunatne.gov.lv