Vēstures un sociālo zinību skolotājus aicina pieteikties eTwinning semināram!

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros izsludina pieteikšanos dalībai eTwinning seminārā par mūsdienīgu pieeju vēstures un sociālo zinību mācīšanā, kas no šī gada 13.līdz 15.augustam notiks Siguldā. Seminārs paredzēts vēstures un sociālo zinību skolotājiem, lai pilnveidotu skolotāju prasmes aktīva mācību procesa organizēšanā skolā, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes un modernās tehnoloģijas. Pieteikšanās termiņš – 2014. gada 30.jūnijs, aizpildot tiešsaistes anketu http://ej.uz/anketa_24h_sigulda

Mācību seminārs ir veidots no trīs savstarpēji saistītiem moduļiem, kur pirmajā no tiem ir paredzēta dažādu mācību metožu apguve, kas ir orientētas uz mērķtiecīgu skolēnu lasīšanas prasmju, kritiskās domāšanas un viedokļa pamatošanas prasmju attīstīšanu mācību procesā (piemēram, debates, akadēmiskie pretstati u.c.); otrais mācību modulis ir paredzēts dažādu informācijas tehnoloģiju (piemēram, infografiku, video, animāciju u.c.) apguvei, ko ir iespējams izmantot mācību procesa dažādošanai un skolēnu mācību motivācijas paaugstināšanai; trešais mācību modulis ir paredzēts projektu metodes apguvei un iepazīstināšanai ar eTwinning projektu izstrādes pamatnostādnēm vietējā mēroga un starptautisku sadarbības projektu veidošanā un īstenošanā.

Dalībnieki: skolotāji ar vēlēšanos veidot sadarbības projektus 
Tēma: "Mūsdienīga pieeja vēstures un sociālo zinību mācīšanā"
Laiks: 2014.gada 13.līdz 15.augusts
Vieta: Sigulda, Hotel Sigulda (Pils iela 6)
Darba valoda: latviešu
Dalībnieku skaits: 20 skolotāji
Nodarbības vada: Programmas „Iespējamā misija” absolventi un praktizējoši skolotāji E.Bajaruns un O.Kaulēns

Detalizēta semināra programma

Prasības pretendentiem:

  •     Vēstures vai sociālo zinību skolotājs
  •     Reģistrējies www.etwinning.net
  •     Ir idejas eTwinning projektiem

Paredzēts, ka semināra dalībniekiem pēc mācību nodarbību apmeklēšanas un aktīvas līdzdalības plānotajās aktivitātēs būs iespēja mācību stundas padarīt interesantākas un veicināt tādu prasmju attīstību skolēniem, kas ir nepieciešamas mūsdienu sabiedrībā (kritiskā domāšana, personīgā viedokļa pamatošana, informācijas analīze u.c.). Mācību nodarbību laikā skolotājiem būs iespēja iepazīties ar citu skolotāju pieredzi, kā arī pārrunāt jautājumus, kas ir saistīti ar moderno tehnoloģiju un sociālo tīklu izmantošanu mācību darbā skolā. 

Nodarbību saturs seminārā tiek plānots, izmantojot aktīvās mācīšanās pieeju "mācies darot", līdz ar to nodarbību saturs tiks apgūts, veicot praktiskus uzdevumus atbilstoši sasniedzamajam rezultātam. Tas ļaus skolotājiem nostiprināt apgūtās prasmes un sekmīgāk nodot seminārā iegūtās zināšanas skolēniem un citiem kolēģiem skolā.

Semināru vadīs: Edgars Bajaruns, mācību programmas „Iespējamā misija” absolvents, Siguldas pilsētas vidusskolas sociālo zinību un vēstures skolotājs, kurš savā profesionālajā darbībā aktīvi izmanto modernās tehnoloģijas; Oskars Kaulēns, mācību programmas Iespējamā misija absolvents, Rīgas Lietuviešu vidusskolas vēstures, kulturoloģijas un politikas skolotājs, kurš darbā ar skolēniem aktīvi izmanto metodes skolēnu kritiskās domāšanas attīstīšanai.

eTwinning sedz semināra dalības maksu, viesnīcas un ēdināšanas izdevumus. Lai pieteiktos semināram, līdz šī gada 30.jūnija plkst. 24:00 jāaizpilda pieteikuma anketa tiešsaistē http://ej.uz/anketa_24h_sigulda. Jautājumus par semināru var uzdot rakstot uz info[at]etwinning.lv (tematā norādot „eTwinning seminārs vēstures skolotājiem”) vai zvanot uz 67358067.

Metožu modulis 1:

 - mācību metodes darbā ar tekstu (kā veicināt skolēnu mērķtiecīgas lasīšanas prasmi un kritisko domāšanu mācību stundās?)

Metožu modulis 2:

- mācību metode "Akadēmiskie pretstati" (kā pilnveidot skolēnu argumentu veidošanas un viedokļa pamatošanas prasmes mācību stundās?)

Metožu modulis 3:

- debates kā mācību metode (kā izmantot debates skolēnu kritiskās domāšanas un viedokļa pamatošanas prasmju attīstībai mācību stundās?)

Metožu modulis - kopsavilkums:

- apgūto metožu plānošana mācību priekšmeta un tematiskā plāna ietvaros (kā apgūtās metodes var izmantot konkrētu mācību tēmu apguvei?)

Tehnoloģiju modulis 1:

- infografiku veidošana (kā veidot infografikas un kā tās izmantot kā mācību uzdevumus stundās?)

Tehnoloģiju modulis 2:

- video un animāciju veidošana (kā veidot video un animācijas, kā tās izmantot kā mācību uzdevumus stundās?)
- virtuālo piezīmju sienu izmantošana mācību procesa ietvaros (kā izveidot virtuālo piezīmju sienu un kā tās izmantot stundās mācību mērķu sasniegšanai?)

Projektu metode 1:

- kas ir projektu metode?; kā projektu metodi izmantot mācību procesā skolā?; kā plānot un īstenot projektu?
- kā veidot eTwinning projektus un kāpēc ir svarīgi īstenot starptautiskās sadarbības projektus?

Projektu metode 2:

- projektu plānošana sava mācību priekšmeta ietvaros
- projekta ideju prezentācijas
- semināra izvērtējums un kopsavilkums