Veido savu horizontu (Shape Your Landscape)

No 21. līdz 27. maijam Jūrmalā norisināsies starptautiskas mācības jaunatnes darbiniekiem par vidē balstītu mācīšanos kā rīku, lai atbalstītu vietējo sabiedrību un stiprinātu jauniešu labklājību. Pieteikšanās līdz 24. martam!

Šo mācību laikā dalībnieki izzinās, kā viņi var jebkuru vidi pārvērst par mācību vidi un kā viņi var izmantot šo pieeju darba ar jaunatni un neformālās izglītības kontekstā.

Mērķis
Lai atbalstītu jaunatnes darbiniekus un citus izglītotājus, izmantot vidē balstītu mācīšanās pieeju viņu darbā un atbalstītu viņus attīstīt kompetences, kas var palīdzēt viņiem iztēloties, kā dažādas vietas var izmantot kā mācību vidi vai avotu.

Uzdevumi

 • Iepazīstināt ar vidē balstītas mācīšanās konceptiem un principiem jaunatnes darba un neformālās izglītības kontekstā.
 • Attīstīt izpratni, kā jaunatnes darbinieki un izglītotāji var izmantot vietējo vidi, lai radītu nozīmīgas pieredzes tiem, kuri mācās un vietējai sabiedrībai.
 • Izzināt, kā vidē balstīta mācīšanās veicina kompetenču attīstību EMS jaunatnes darbiniekiem ietvaros.
 • Atbalstīt dalībniekus, veidojot viņu sadarbības aktivitātes, kas atbilst reālās kopienas izaicinājumiem un vajadzībām.

Mērķgrupa
Mācībās aicināti piedalīties jaunatnes darbinieki, neformālās izglītības mācību fasilitatori un skolotāji, kuriem ir interese par vidē balstītas mācīšanās pieeju, un kuri vēlas apgūt jaunas un radošas darba metodes.

Pieeja un metodoloģija
Mācību pieeja ir balstīta vidē balstītas mācīšanās pieejas, eksperimentālās mācību un neformālās izglītības principos. Mācību laikā dalībnieki piedalīsies dažādos vidē balstītos uzdevumos, kas dos viņiem iespēju ne tikai gūt zināšanas par vidē balstītu mācīšanos, bet arī ļaus pieredzēt dažādas un radošas praktiskās metodes, kā šo pieeju izmantot. Grupu diskusijas un teorētiskais ietvars, lauku darbi, āra aktivitātes, mākslinieciskās un kustību aktivitātes, dažādas ideju ģenerēšanas metodes un vizuālā fasilitēšana tiks izmatotas kā atbalsta metodes. Tāpat mācībās tiks sasaistīts EMS kompetenču modelis jaunatnes darbiniekiem ar vidē balstītu izglītojošu pieeju, lai stiprinātu atgriezeniskās saites sniegšanu par veidiem, kā mēs mācamies un mācām.

Kāpēc vidē balstīta mācīšanās būtu jāizmanto jaunatnes darbā?

 • Jo šajā pieejā tiek izmantotas atrašanās vietas priekšrocības, lai radītu autentisku, nozīmīgu un iesaistošu individuālo un grupas mācīšanās procesu;
 • Tā stiprina tādas "soft" prasmes kā problēmu risināšana, kritiska domāšana un atgriezeniskās saites sniegšana;
 • Popularizē izpratni par pasauli mums apkārt, sasaistot mācīšanos un vietējo sabiedrību;
 • Stiprina mijiedarbību ar vietējo sabiedrību un tādā veidā izstrādā risinājumus reālām problēmām;
 • Palīdz pievērst uzmanību tādām problēmām kā attālināšanās no dabas un aktīvas līdzdalības trūkums.

Lejupielādei: Shape Your Landscape.pdf

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2019. gada 24. martam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/shape-your-landscape.7796/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc semināra noslēguma organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildu informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv