Vairāk nekā miljons eiro Latvijas jauniešu atbalstam

Šogad trešajā programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursā pieejams vairāk nekā 1 miljons (1 028 315, 30) eiro jauniešu projektu atbalstam, piemēram, jauniešu apmaiņām, brīvprātīgajam darbam, solidaritātes projektiem un citiem, informē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA).

1.oktobris ir šogad jau trešais un noslēdzošais termiņš, līdz kuram var iesniegt projektu pieteikumus programmās “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”. Tādēļ jauniešu grupām, nevalstiskajām organizācijām, biedrībām, sociālajiem uzņēmumiem, valsts un pašvaldību institūcijām ir pēdējais brīdis sākt darbu pie projektu pieteikumu rakstīšanai.

Abu programmu projekti ir gan starptautiski, gan nacionāli, ar mērķi uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti, veicināt sabiedrībā solidaritāti, iedrošināt jauniešus pašus īstenot savus projektus, iesaistīties un kļūt sociāli aktīviem.

Par “Erasmus+: Jaunatne darbībā”
Latvijai programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu īstenošanai trešajā projektu konkursā, kurš noslēgsies 1. oktobrī, pieejami 780 127,30 eiro. 2020. gadā projektu pieteikumus “Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmā arī varēs iesniegt trīs reizes. Provizoriskais projektu pieteikumu iesniegšanas laiks – februāris, aprīlis un oktobris. Plašāka informācija būs pieejama www.jaunatne.gov.lv.

2019. gads ir jau sestais gads programmas “Erasmus+” ciklā, kas kopumā ilgst no 2014. līdz 2020. gadam. Programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, veidojot un īstenojot projektus.

Programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ir iespējams īstenot projektus trīs pamatdarbībās: pirmā – “Personu mobilitāte mācību nolūkos” (mobilitātes veids “Jauniešu apmaiņas” un “Jaunatnes darbinieku mobilitāte”); otrā – “Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā”; trešā – “Jaunatnes dialoga projekti”.

Par “Eiropas Solidaritātes korpusu”
Savukārt programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu īstenošanai trešajā projektu konkursā, kas norisinās līdz 1. oktobrim, pieejami 248 188,00 eiro. Arī šajā programmā atlikušais projektu iesniegšanas termiņš šogad ir 1. oktobris. 2020. gadā projektu pieteikumus “Eiropas Solidaritātes korpuss” programmā arī varēs iesniegt trīs reizes. Provizoriskais projektu pieteikumu iesniegšanas laiks – februāris, aprīlis un oktobris. Plašāka informācija būs pieejama www.jaunatne.gov.lv.

JSPA informē, ka šis ir otrais gads programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ciklā, kas kopumā ilgst no 2018. līdz 2020. gadam. Programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem ir iespēja doties brīvprātīgajā darbā (gan starptautiskā, gan atsevišķos gadījumos - nacionālā), strādāt apmaksātu praksi (veikt stažēšanos)* vai darbu, kā arī īstenot pašiem savus Solidaritātes projektus, kuru mērķis ir risināt kādu sabiedrībā aktuālu izaicinājumu.

Projektu pieteikumi abās programmās iesniedzami tiešsaistē. Plašāka informācija www.jaunatne.gov.lv.

 

*Šobrīd tiek izstrādātas likumdošanas izmaiņas, lai varētu īstenot stažēšanās (darba prakses) projektus Latvijā.

Papildu informācijai
Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Erasmus+” īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošina  programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt www.jaunatne.gov.lv sadaļā „Erasmus+”. Savukārt par izglītības un mācību jomas projektiem - www.viaa.gov.lv sadaļā „Erasmus+”.

Latvijā “Eiropas Solidaritātes korpusu” administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. “Eiropas Solidaritātes korpuss” ir Eiropas Savienības programma, kuras mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un jauniešus vecumā no 18 līdz 30 gadiem solidaritātes aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu.

JSPA darbojas kopš 1999. gada. JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2019. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.

 

Papildu informācijai:
Kintija Bulava
Komunikācijas daļas vecākā referente                
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra                
Tālr.: 67356247, e-pasts: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv