Vai Lielbritānija pēc referenduma turpina dalību programmā "Erasmus+"?

Eiropas Komisija informē, ka pēc notikušā referenduma Lielbritānijas statuss programmā "Erasmus+" šobrīd nav mainījies, tāpēc nav pamata satraukumam.

Visi programmas dalībnieki un finansējuma saņēmēji droši var turpināt programmas aktivitātes Lielbritānijā, kā arī gatavot projektu pieteikumus 2016. un 2017. gada programmas konkursiem.