Uzsākam projektu "Brīvprātība Latvijas simtgadei"

No 23. maija līdz 23. septembrim tiek īstenots projekts "Brīvprātība Latvijas simtgadei" ar mērķi sekmēt 30 sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaisti brīvprātības paušanas un brīvprātīgā darba aktivitātēs ar neformālās mācīšanās metožu palīdzību, tādējādi sekmējot šo jauniešu līdzdalību sabiedriskajos procesos un iesaisti Latvijas simtgades kustībā, kā arī pilnveidojot viņu sociālās prasmes.

Projekta dalībnieki, kopā ar citiem 30 jauniešiem no 10 nevalstiskajām organizācijām, pilnveidos savas zināšanas divu dienu apmācībās par brīvprātības principiem un Brīvprātīgā darba apli, izzinās Brīvprātīgā darba likumu, kā arī gūs ievirzi par Latvijas simtgades programmu piecās interaktīvās domdarbnīcās. Projekta ietvaros dalībnieki veiks praktisku brīvprātīgā darbu astoņās jomās, sniedzot uzmanību 300 Latvijas vientuļajiem bērniem, senioriem, audžuģimenēm, ļaudīm bez mājām, kā arī dzīvniekiem. Vasaras beigās dalībnieki dosies pieredzes apmaiņā uz Kurzemes novadu, izzinot brīvprātīgā darba procesu gan Ventspilī, gan Ugālē, kopīgi arī iesaistoties brīvprātīgajā darbā ar 25 Kurzemes novada jauniešiem. Projekta rezultātā tiks izveidota Brīvprātības platformas mājas lapa, izveidoti astoņi videorullīši par jauniešu līdzdalību sabiedriskajos procesos un iesaisti Latvijas simtgades kustībā, kā arī papildināta datu bāze ar 30 jauniešu sociālajām prasmēm, ko viņi varētu brīvprātīgi iemācīt saviem vienaudžiem vai kādai citai sabiedrības grupai.

Jūnija aktivitātes:

 • Domdarbnīca "Iepazīsti Latvijas simtgades programmu" 8. jūnijā plkst.16
 • Domdarbnīca "Mana līdzdalība-Latvijas simtgadei" 14. jūnijā plkst.16
 • Domdarbnīca "Brīvprātība Latvijas simtgadei" 16. jūnijā plkst.16
 • Domdarbnīca "Latvijas vērtības-mana piederība" 27. jūnijā plkst.16
 • Domdarbnīca "Manas prasmes Latvijas simtgadei" 29. jūnijā plkst.16

Jūlija aktivitātes:

 • Apmācības "Brīvprātīgā darba aplis" 2. jūlijā no plkst.11 līdz plkst.17 un 3.jūlijā no plkst. 12 līdz plkst.16
 • Pieci brīvprātīgā darbi dažādās jomās

Augusta aktivitātes:

 • Trīs brīvprātīgā darbi dažādās jomās
 • Pieredzes apmaiņas brauciens uz Ventspili
 • Sadarbības brīvprātīgā darbs Ugālē

Septembra aktivitātes:

 • Brīvprātības prasmes praktiskās aktivitātēs
 • Noslēguma pasākums un brīvprātīgā darba veikšanas apliecinājumu saņemšana

Aktivitātes notiks Brīvprātības mājā (Lāčplēša ielā 70B-1, Rīgā). Lūgums dalībai projektā pieteikties e-pastā: brivpratibas.platformas.fonds[at]gmail.com vai www.facebook.com/brivpratibasplatforma, lai saņemtu ārdurvju kodu! Jauniešus vecumā no 16 līdz 25 gadiem aicinām projektam pieteikties līdz 6. jūnijam!

Aktivitātes rīko nodibinājums “Brīvprātības platformas fonds”. Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

Ieva Ivaņinoka, projekta vadītāja
Tālr. Nr. 28260654