Uzmanību! Projektu iesniedzēji! Par Austrumu partnerības jaunatnes loga finansējumu

Arī uz 2013. gada 1. oktobra projektu iesniegšanas termiņu interesenti 3.1. apakšprogrammā var iesniegt jauniešu apmaiņas projektus un apmācību un sadarbības veidošanas projektus, taču lūdzam ņemt vērā, ka papildu finansējums “Austrumu partnerības jaunatnes logs” jauniešu apmaiņas projektiem un apmācību un sadarbības veidošanas projektiem šajā gadā ir izsmelts.