Uzmanību! Pieejamas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2015. gada projektu elektroniskās iesniegumu veidlapas

Sadaļā „Erasmus+: Jaunatne darbībā” katra projektu veida apakšsadaļās „Dokumenti” pieejamas programmas „Erasmus+: Jaunatne  darbībā” projektu elektroniskās iesnieguma veidlapas, kas būs nepieciešamas uz 2015. gada 4. februāra iesniegšanas termiņu. Informējam, ka šobrīd visiem projektu veidiem pieejamas veidlapas angļu valodā, kā arī latviešu valodā, izņemot 2. pamatdarbības projektiem.