Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 2013 - EAC/s11/s13

Atlikšanas klauzula

Eiropas likumdevēja iestāde vēl nav pieņēmusi 2014.–2020. gada ES izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmu (turpmāk “programma”), kuru Eiropas Komisija ierosināja 2011. gada 23. novembrī. Tomēr Komisija ir nolēmusi publicēt šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, lai varētu netraucēti īstenot programmu, tiklīdz Eiropas likumdevēja iestāde būs pieņēmusi pamataktu, un lai potenciālie Eiropas Savienības dotāciju saņēmēji varētu laicīgi sagatavot savus priekšlikumus.

Uz šā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus īstenošanu attiecas arī šādi nosacījumi:

  • Eiropas likumdevēja iestāde pieņem programmas izveides pamataktu bez nozīmīgām izmaiņām,
  • ar pamataktu izveidotā programmas komiteja sniedz pozitīvu atzinumu vai neiebilst,
  • pēc programmas nodošanas izskatīšanai komitejā Komisija pieņem 2014. gada darba programmu un
  • pēc 2014. gada budžeta pieņemšanas budžeta lēmējinstitūcijā ir pieejamas apropriācijas, kas paredzētas 2014. gada budžeta projektā, vai, ja budžets netiek pieņemts – tās, kas paredzētas provizorisko divpadsmitdaļu sistēmā.

 

Tāpēc šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus Komisijai nav juridiski saistošs. Gadījumā, ja Eiropas likumdevējas iestādes būtiski groza pamataktu, līgumslēdzēja iestāde patur tiesības pārtraukt vai anulēt šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus un izsludināt citus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus ar citādu saturu un atbilstošiem iesniegšanas termiņiem.

Vairāk informācijas: Eiropas Komisijas mājaslapā