TYE – Tools for Youth Exchanges

No 6. līdz 12. martam Marttinen jauniešu centrā Somijā (Virrat) notiks starptautiskas apmācības jaunatnes darbiniekiem, kuru mērķis ir uzlabot “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Jauniešu apmaiņas projektu kvalitāti. Pieteikšanās apmācībām līdz 7. februārim.

Jauniešu apmaiņas projektiem nepieciešams saturs – bet, lai to izveidotu, jāzina metodes, kas atvieglo projekta piepildīšanu ar noderīgu saturu. Šo apmācību laikā tiks sniegta padziļināta informācija par metodēm, kuras var izmantot, strādājot ar jauniešiem grupās, lai veicinātu stapkultūru mācīšanos un vēl vairāk mācīšanās procesos iesaistītu arī pašus jauniešus.

Apmācību laikā tu varēsi:

- Padziļināt izpratni par darbu grupās, kā arī apgūt metodes, kuras palīdz darbā ar jauniešu apmaiņām;
- Īpaša uzmanība tiks pievērsta metodēm, kas stiprina jauniešos mācīšanos mācīties un attīsta starpkultūru izpratni;
- Uzzināt, ar kādām metodēm visefektīvāk motivēt jauniešus iesaistīties Jauniešu apmaiņas projektos;
- Noskaidrot, ar kuru metožu palīdzību veiksmīgāk palīdzēt jauniešiem pašiem novērtēt savu ieguvumu (jaunās zināšanas) projektā, kā arī iesaistīt viņus projekta rezultātu izplatīšanas procesā;
- Apzināties, kādēļ svarīgi Jauniešu apmaiņas projektos noteikt tematiskās prioritātes.

Apmācībās aicināti pieteikties: jaunatnes darbinieki, jauniešu līderi un citi, kas jau īstenojuši (vai piedalījušies) Jauniešu apmaiņas projektus vai arī tos pašlaik īsteno.

Apmācību darba valoda: angļu.

Plānotā apmācību darba programma

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2017. gada 7. februārim  SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tye-tools-for-youth-exchanges.6230/.  

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

    kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
    nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
    sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore,
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv