Tuvojas projektu - iniciatīvu iesniegšanas termiņš

Atgādinām, ka strauji tuvojas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātā atklātā projektu konkursa "Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu, kas pabeiguši ilgtermiņa kursus, organizēto projektu – iniciatīvu īstenošanai, kas nodrošina gan šo jauniešu iesaistīšanos dažādās pašiniciētās aktivitātēs, gan līdzdalību vietējos un reģiona līmeņa demokrātijas procesos" projektu iesnieguma iesniegšanas termiņš – iesniegumi jāiesniedz līdz 2015.gada 1.jūnijam.

Nolikums un nolikuma pielikumi pieejami šeit – http://jaunatne.gov.lv/lv/valsts-programma/projekta-iesniegsana  

 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Kontaktinformācija:
Jānis Drigins
Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmu daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins[at]jaunatne.gov.lv