"Training of Trainers" mācības “Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmas mācību vadītājiem

Neklātienes un (atbilstoši  koronavīrusa Covid-19 attīstībai izvērtēts) klātienes mācību kurss “Training of Trainers” for European Erasmus+: Youth in Action Projects 2020/2021” norisināsies no 2020. gada 18. septembra līdz 2021. gada 26. jūnijam. Klātienes mācību norises gadījumā, piedāvājot mācību vadītājiem papildināt zināšanas starptautiskā vidē Portugālē, Vācijā un Itālijā. Kursu datumi vajadzības gadījumā var tik mainīti, lielāks uzsvaru liekot uz mācību kursu organizēšanu tiešsaistē. Pieteikšanās mācībām līdz 15. jūnijam.

"Training of Trainers" kursa mērķis ir apvienot tos mācību vadītājus, kuriem ir zināšanas un vēlme celt programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu kvalitāti visā Eiropas Savienībā. Kursa ietvaros dalībniekiem būs iespēja turpināt attīstīt savas trenera kompetences. Saskaņā ar Eiropas mācību stratēģiju programmas ietvaros, ToT kursā šīs ir kompetences, kas tiek uzskatītas par būtiskām, strādājot par neformālās izglītības mācību vadītājiem:

 • prasmes izprast un vadīt individuālu un grupu mācīšanās procesu;
 • prasmes izstrādāt mācību programmas;
 • prasmes izvērtēt mācīties mācoties procesu (Learning to Learn);
 • prasmes veiksmīgi sadarboties komandā;
 • prasmes saprotami komunicēt ar citiem;
 • padziļināt starpkultūru kompetences;
 • būt pilsoniski iesaistītam.

Mācību ciklā ietverts:

 • trīs semināru cikls;
 • starptautiska mācību projekta izstrāde un īstenošana kopā ar citiem mācību dalībniekiem;
 • mācības e-vidē;
 • mentora atbalsts visa mācību kursa laikā.

Mācības laiks un norises vieta:

 • 2020. g. 18.-27. septembrim (Portugālē);
 • 2021. g. 15.-24. janvārim (Vācijā);
 • 2020. g. 19.-26. jūnijam (Itālijā).

Piesakoties mācībām, jārēķinās, ka viss mācību process aizņems vismaz 55 dienas:

 • 28 semināru dienas (ieskaitot arī ceļā pavadīto laiku);
 • 12 dienas sagatavojot mācību projektu (sagatavošanās darbi, iepriekšējās plānošanas vizīte, mācību process kā tāds);
 • 15 dienas individuāls darbs (vidēji 1 – 2 dienas mēnesī), iepazīstoties ar mācību materiāliem e-vidē, sarunājoties ar savu mentoru, pašam mācoties u.tml.

Mācībām aicināti pieteikties:

 • Mācību vadītājus, kuriem ir vismaz trīs mācību vadīšanas pieredze, izmantojot neformālās izglītības metodes.
 • Mācību vadītājus, kuriem ir starptautiska pieredze darbā ar jaunatni (ne tikai projektu dalībnieka līmenī, bet arī mācību procesa vadīšanā, piemēram, organizējot starptautisku jaunatnes jomas projektu, vadot Jauniešu apmaiņas projektu, esot brīvprātīgā mentoram u.tml.).
 • Ir vēlme un iespējas padziļināt savas zināšanas, lai pēc tam vadītu programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” vai nacionālo aģentūru organizētus mācību kursus.
 • Mācību vadītājus, kuri ir gatavi izrādīt iniciatīvu mācīties mācoties.

Mācības notiks angļu valodā.

Kā pieteikties?

Pieteikties mācībām iespējams līdz 2020. gada 15. jūnijam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tr...

Dalībai mācību kursā tiks atbalstīts 1 dalībnieks no Latvijas.

Lai piedalītos mācību kursā, apstiprinātajam dalībniekiem būs jāsedz 300 euro līdzfinansējums par visām mācību daļām, pārējās izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu līdzekļiem. Ar mācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc mācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • pēc mācību kursa noslēguma organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas);
 • piedalīties prakses projekta sagatavošanās tikšanās un prakses projekta organizēšanā;
 • turpināt sadarbību ar aģentūru.

 
Papildu informācija:
Ieva Upesleja
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371  67358062
ieva.upesleja[at]jaunatne.gov.lv

Pieteikšanās līdz: 
Pirmdiena, Jūnijs 15, 2020 (All day)