”TOOL FAIR X” – konference Ungārijā

"Tool Fair X" būs īpašs 2015. gada notikums. Šī aktivitāte šogad turpinās ar "laboratorijas" un "tirgus" konceptu, lai dalībnieki var izmēģināt mācību rīkus. Būs daudz pārsteigumu tiem, kuri ir gatavi "pārkāpt līniju". Piesakies konferencei Budapeštā, Ungārijā! Tā norisināsies no 8. līdz  12. decembrim. Pieteikšanās līdz 5. septembrim.

Konferencē aicināts piedalīties ikviens, kurš ir gatavs pārkāpt līniju, eksperimentēt, “kustināt smadzenes”, kā arī izaicināt savu prātu.

Dalība pasākumā ļaus iepazīt izglītojošus un praktiskus virzienus, vadīt darbnīcas, lai starptautiskā vidē ar kolēģiem dalītos izmantojamajos mācību rīkos, kā arī būs iespēja piedalīties citu vadītajās darbnīcās. Turklāt dalībnieki varēs ne tikai izmēģināt mācību rīkus, bet arī sniegt un saņemt par tiem atgriezenisko saiti, saprast, kas jādara, lai nākotnē šos rīkus izmantotu vēl labāk.

Tādējādi konferences mērķis ir ne tikai veicināt katra indivīda mācību rezultātu, bet arī uzlabot mācīšanās procesu un rīkus Eiropas līmenī, izmantojot arī SALTO – YOUTH rīkus apmācībām un jaunatnes darbam (http://www.salto-youth.net/tools/toolbox), kā arī dažādus publicitātes un mācīšanās rīkus, kas ir saskaņā ar Eiropas apmācību stratēģiju.

Lai mērķi sasniegtu tiks:

  • nodrošināta droša, iedvesmojoša un izaicinoša vide, kurā mācīties;
  • nodrošināta iespēja dalīties, diskutēt un eksperimentēt ar dažādiem mācību rīkiem;
  • piedāvātas dažādas darbnīcas un mācīšanās metodoloģijas;
  • parādītas citu sektoru pieejas, lai tās izvērtētu un pielāgotu jaunatnes darba sektoram;
  • nodrošināti atbalstoši līderi un cilvēki, kas pasniegs informāciju proaktīvā un izaicinošā veidā;
  • veikta programmas sasaiste ar uzņemošās valsts kultūru.

Dalībnieku profils

Konferencē aicināti piedalīties dalībnieki, kuri ir radījuši mācību rīkus un/vai vēlas dalīties un attīstīt tos tālāk TOOL FAIR X laikā. Pieteikties var dažādu jomu pārstāvji gan no valsts, gan privātā sektora, lai diskutētu par rīku pārnesi starp dažādiem sektoriem.

Konferences mērķgrupa ir jaunatnes darbinieki, apmācītāji, fasilitatori, kouči, jaunatnes politikas veidotāji, cilvēki, kas strādā ar jauniešiem, jaunatnes līderi, jauniešu grupu līderi, dažādu līmeņu jaunatnes organizāciju pārstāvji, formālās izglītības pārstāvji, kas strādā ar jauniešiem, jaunatnes projektu vadītāji, biznesa jomas pārstāvji, kas strādā ar jauniešiem, NA pārstāvji.

Dalības kritēriji:

  • spēja komunicēt angļu valodā;
  • vēlme strādāt ar pilnu atdevi;
  • skaidra vīzija un plāns, kā izmantot konferences laikā apgūto;
  • potenciāls attīstīt savas kompetences attiecībā uz konferences mērķiem.

Pieteikties konferencei iespējams līdz 2015. gada 5. septembrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tool-fair-x-cross-the-line.4987/ 

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas Erasmus+, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā.

Lai nodrošinātu programmas Erasmus+ redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

 

1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas)

 

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu! 

 

Papildus informācija: 

Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore, E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv