"Tool fair" konference Rumānijā

Tool fair” koncentrēsies uz izglītības rīku pārnešanu un adaptāciju dažādās jomās. Tas piedāvā iespēju aktīviem cilvēkiem, kuri darbojas izglītības, apmācību un jaunatnes nozarē, uzņēmumiem, publiskām personām, sabiedriskā labuma organizācijām, kas ir aktīvas dažādos sociāli ekonomiskajos sektoros, dalīties un pārnest inovatīvus izglītojošos rīkus uz augstāku kvalitāti mācību, apmācību un jaunatnes darbā. Konference norisināsies no 2014. gada 3. līdz 7. novembrim, Rumānijā. Pieteikšanās līdz 10. septembrim.

Galvenie mērķi:
Turpmāka rīku kvalitātes attīstība saskaņā ar rīku stratēģijas kvalitātes kritērijiem, koncentrējoties uz rīku atgriezenisko saiti to pārnesei;
Ļaut dalībniekiem dalīties un apgūt izglītības rīkus, apmeklējot darbnīcas un veicot simulācijas;
Iesaistīt dalībniekus turpmākā izglītības rīku attīstībā;
Iedvesmot dalībniekus izmantot „tool fair” iegūto pieredzi savā ikdienā, izzināt iespējas radošuma izmantošanā, izmantojot starpdisciplināras pieejas.

Kāpēc tev būtu jāpiedalās:
Dalībniekiem tiks sniegta iespēja izveidot savu izglītojošo un izmēģinājuma pieeju, viņi varēs vadīt savas darbnīcas, daloties ar pašu izmantotajiem izglītības rīkiem ar citiem starptautiska līmeņa kolēģiem, tāpat viņi varēs apmeklēt arī kolēģu vadītās darbnīcas.

Blakus tam, ka „tool fair” ļaus pārbaudīt dzīvē daudz dažādus rīkus, konferences mērķis ir radīt vietu, kur var sniegt un saņemt atgriezenisko saiti, iezīmēt ceļu turpmākai rīku attīstībai un pārvietošanai. Līdz ar to tiek atbalstīta ne tikai individuālā dalībnieku mācīšanās, bet kopējā izglītības rīku kvalitātes veicināšana.

Konferences mērķgrupa:
Izglītības praktiķi Eiropas jauniešu jomā: treneri, jaunatnes darbinieki un līderi, jauniešu projektu vadītāji, Nacionālo Aģentūru pārstāvji, jaunatnes politikas veidotāji, privātā un publiskā sektora pārstāvji, kas iesaistīti jaunatnes darbā Erasmus+ programmā.

Darba valoda: angļu.

Pieteikties iespējams līdz 2014. gada 10. septembrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tool-fair-ix.4276/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas Erasmus+, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā.

Lai nodrošinātu programmas Erasmus+ redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas)

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildus informācija: Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore, E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv