Tīklošanās pasākums par cilvēktiesību izglītību jaunatnes jomā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) stratēģiskās partnerības ietvaros organizē tīklošanās pasākumu, kurš notiks no 24. līdz 25. septembrim, viesu namā “Debesu bļoda” (Ogres novadā).

Tīklošanās pasākuma mērķi ir:
1.    veicināt sadarbību cilvēktiesību izglītības jomā starp dažādiem darbā ar jaunatni iesaistītajiem dalībniekiem;
2.    veicināt pieredzes apmaiņu dalībnieku starpā par īstenotajām aktivitātēm darbā ar jauniešiem par cilvēktiesību jautājumiem;
3.    sniegt informāciju par programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” iespējām projektu īstenošanā par cilvēktiesībām jaunatnes jomā;
4.    veicināt dalībnieku projektu ideju izstrādi par cilvēktiesību izglītību jaunatnes jomā, lai izstrādātos projekta pieteikumus varētu iesniegt programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” atvērtajos projektu konkursos (nākamais projektu konkursa termiņš – 1. oktobris).  

Tīklošanās pasākums tiek īstenots programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projekta “Jaunatne par cilvēktiesībām” (Youth for Human Rights) ietvaros. Šis pasākums ir turpinājums projektā iesāktajām aktivitātēm cilvēktiesību izglītības veicināšanai darbā ar jaunatni – JSPA 2018. gadā rīkotajām mācībām “IDENTITĀTE. CILVĒKS. Mācības par cilvēktiesību izglītību jaunatnes jomā” Bauskā un Valmierā.

Uz tīklošanās pasākumu 24. un 25. septembrī tiek aicināti ilgtermiņa projekta dalībnieki.

Pasākuma programma

 

Plašākai informācijai:

Jana Priedniece
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vecākā projektu vadītāja
Tālr.67356258
jana.priedniece@jaunatne.gov.lv