Tikai daži soļi: no idejas līdz projektam

Aicinām uzzināt, kā no idejas tikt līdz savam projektam! Neformālās izglītības apmācībās jauniešiem "No idejas līdz projektam” – 3 un 3 tikšanās reizes darba dienu vakaros no 2015. gada 7. septembra līdz 16. septembrim. Tukuma novada Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā, Sporta ielā 1, Tukumā.

Kas aicināti piedalīties? Jeb dalībnieku profils: jaunieši un jaunatnes jomā strādājošie. Iepriekšēja projektu pieredze nav obligāta, tikai padomā un atceries kādu savu sapni vai ideju, kuru vēlējies vai vēlētos īstenot.

Kādēļ piedalīties?
-    Tā ir iespēja attīstīt savu ideju.
-    Tas ir trenera atbalsts nepieciešamo zināšanu apguvē.
-    Tā ir reāla pieredze, informācija un padomi no jauniešiem, kuri jau realizējuši savas idejas dažādos projektu konkursos.
-    Tā ir izpratne par YouthPass, jaunatnes jomas projektu būtību un mērķiem.
-    Tā ir iespēja pārrunāt vajadzības, intereses un iespēja ģenerēt kopīgas idejas jauniešu iniciatīvu projektiem pašvaldībā, kurus īstenot nākamajā budžeta gadā, programmā “Erasmus+”  vai iesniegt to citam finansētājam.

7. un 14.septembrī - Kas ir Neformālā izglītība un YouthPass
8. un 15.septembrī - Kas ir projekts. Mana projekta ideja. Kādas ir iespējas savu projektu realizēt – skolā, pašvaldībā, valstī vai starptautiskā mērogā.
9. un 16.septembrī - Erasmus + jauniešu apmaiņas projekti. Praktisks darbs pie projekta idejas.

Svarīgi, lai dalībniekiem būtu vismaz 16 gadu un iespēja piedalīties vismaz 3 secīgās nodarbībās! Apmācības ir BEZ MAKSAS, tikai pašam jānokļūst līdz norises vietai!

Kā pieteikties?  Aizpildot anketu elektroniski līdz 2015. gada 31. augustam šeit: http://ejuz.lv/noidejaslidzprojektam

„Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. ”   

Papildus informācijai:
Dace Laukmane, metodiķe jaunatnes lietu jautājumos
(tālr.nr.: 29176212; dace.laukmane@tukums.lv)