Tiešsaistes semināru cikls “Būt kopā” par jauniešu ar invaliditāti iesaisti

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina jaunatnes darbā iesaistītos piedalīties informatīvu tiešsaistes semināru ciklā “Būt kopā”, kuros dalībniekiem būs iespēja uzzināt, kā līdzdarboties ar jauniešiem ar invaliditāti, kādi atbalsta pasākumi nepieciešami, kas jāņem vērā, plānojot aktivitātes un kā veidot veiksmīgu sadarbību un komunikāciju.

Lai piedalītos tiešsaistes semināros, ir jāveic iepriekšēja reģistrēšanās.

12. maijā, plkst. 10:00 - “Būt kopā ar jauniešiem ar kustību traucējumiem”
Tiešsaistes seminārā pieredzē dalīsies iedvesmas persona Sintija Bērziņa. Reģistrācija šeit.

14. maijā, plkst. 10:00 - “Būt kopā ar nedzirdīgiem jauniešiem”
Tiešsaistes seminārā ar pieredzi dalīsies zīmju valodas pasniedzēja Latvijas Nedzirdīgo savienības rehabilitācijas centrā un vienaudžu tīkla “Europeers” pārstāve Lilita Logina. Reģistrācija šeit.

19. maijā, plkst. 10:00 - “Būt kopā ar jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem”
Tiešsaistes seminārā ar pieredzi dalīsies biedrības “Rūpju bērns” pārstāvis un “RB cafe” izveidotājs Māris Grāvis. Reģistrācija šeit.

22. maijā, plkst. 10:00 - “Būt kopā ar jauniešiem ar redzes traucējumiem”
Tiešsaistes seminārā ar pieredzi dalīsies Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centra sociālais darbinieks Deniss Vatjkovičs. Reģistrācija šeit.

Tiešsaistes semināri notiek stratēģiskās partnerības “Būt kopā” ietvaros, kuras mērķis ir palielināt organizāciju skaitu, kuras izmanto programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” iespējas iekļaujošu projektu īstenošanā un veicināt jauniešu, kuriem ir invaliditāte vai veselības traucējumi, dalību starptautiskajos jaunatnes jomas projektos.

Papildu informācija:

Laura Reisele
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas
Projektu koordinatore
laura.reisele[at]jaunatne.gov.lv
Tālr.:  67358061