Tiešsaistes mācību kurss jaunpienācējiem jauniešu apmaiņā

Slovāku Jaunatnes institūts (IUVENTA) no 19. - 30. oktobrim organizē tiešsaistes mācības jaunpienācējiem jauniešu apmaiņā. Mācības paredzētas jaunatnes darbiniekiem, īpaši tiem, kuri gatavojas īstenot savu pirmo starptautisko jaunatnes apmaiņas projektu pašreizējās un nākamās programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" ietvaros. Kursa laikā tiks izpētītas jauniešu mobilitātes iespējas un izaicinājumi tagad un nākotnē. Dalībai mācībās līdz 15. septembrim nepieciešams reģistrēties SALTO Resursu centra vietnē.

Mācību mērķis ir:

  • attīstīt nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmi jauniešu apmaiņas organizēšanai, balstoties uz neformālās izglītības praksi, principiem un ES jaunatnes programmu kvalitātes standartiem;
  • dot dalībniekiem iespēju pārdomāt savu mācīšanos un iepazīties ar Youthpass sertifikātu - neformālās izglītības atzīšanas rīku jaunatnes jomā un jo īpaši jauniešu apmaiņā;
  • piedāvāt iespēju satikt iespējamās partneru grupas un nodibināt kontaktus citās valstīs.

Ar detalizētu mācību programmu var iepazīties šeit.

Mācības notiks gan tiešsaistē (19., 21., 23, 26., 28 un 30. oktobris - katru pirmdienu, trešdienu un piektdienu, divu nedēļu garumā, apmēram 4 stundas no rīta), gan ar iddividuālu un grupu darbu palīdzību. Individuālā un grupu darba laikā tiks izmantotas metodes, kas imitē jaunatnes apmaiņas veidošanas procesu. Mācības notiks, izmantojot SALTO HOP platformu.