Tiešsaistes mācības pašvaldībām par starpnovadu un starpinstitūciju sadarbības iespējām projektu konkursu jaunatnes jomā ietvaros

Ar mērķi atbalstīt pašvaldības Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gada konkursa projektu ideju izstrādē, kas vērsti uz starpnovadu un starpinstitūciju sadarbību jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina atkārtotas papildu 2 dienu tiešsaistes mācības platformā  Zoom pašvaldību darbā ar jaunatni iesaistītajiem, kas notiks no 29.-30. septembrim. Mācībām var pieteikties līdz 25.septembrim elektroniski: https://ej.uz/starpinstitucijumacibas.

Tiešsaistes mācībās aicinātas piedalīties pašvaldības:

 • kuras vēlas stiprināt starpnovadu sadarbību jaunatnes jomā ar tām pašvaldībām, kuras saskaņā izmaiņām Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā turpmāk būs viena administratīvi teritoriālā vienība.  Kā sadarbības partneri var būt viena vai vairākas esošās pašvaldības.
 • kuras projekta ietvaros apņemas sadarboties ar vismaz divām savas pašvaldības institūcijām, kuras veic darbu ar jaunatni, ja šīs pašvaldības administratīvā teritorija izmaiņu rezultātā netiek pārveidota.

!!! Tiešsaistes mācībās nevar piedalīties pašvaldības, kas bijušas sadarbības partneris vai ir piedalījušās Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 1.2. apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” konkursa pirmajā kārtā.

Projektu apstiprināšanas gadījumā plānots mentoru atbalsts Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros pašvaldībām, kuras to vēlēsies.

Atbalstāmās aktivitātes Jaunatnes politikas valsts programmas 2020 starpnovadu un starpinstitūciju sadarbības projektu konkursā:

 • starpinstitūciju sadarbība,
 • digitālais darbs ar jaunatni;
 • mobilais/ielu darbs ar jaunatni;
 • jauniešu līdzdalība un iniciatīvas;
 • sociālā iekļaušana;
 • brīvprātīgais darbs;
 • pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbība.

 

Lai sasniegtu projekta mērķi, pašvaldības var organizēt:

 • situācijas izpēti, darba grupas, seminārus, mācības, konsultācijas ar jauniešiem, ekspertu piesaisti, metodisko materiālu izstrādi, pētījumus, monitoringus, interešu aizstāvības pasākumus, jaunu pakalpojumu jauniešiem izstrādi un pilotēšanu u.c.
 • pašvaldībās esošo darba ar jaunatni pieeju, sistēmu, programmu izvērtēšanu un rezultātu ilgtspējas nodrošināšanas pasākumus;
 • vietējās un starptautiskās pieredzes apmaiņas pasākumus, lai izvērtētu un ieviestu labās prakses piemērus dažādās darba ar jaunatni jomās.

 

Mācībām aicinām pieteikties 2-3 dalībnieku komandu, kurā ir pārstāvji vismaz no 2 pašvaldībām, kas plāno veidot kopīgu starpnovadu sadarbības projektu, vai no vienas pašvaldības, kas plāno iesniegt savas pašvaldības starpinstitūciju sadarbības projektu. Tie var būt jaunatnes lietu speciālisti vai citas par jaunatnes politikas plānošanu atbildīgās personas, pārstāvji no citām iestādēm (skolas, NVO, sociālais dienests), kas strādā ar jauniešiem un ir ieinteresēti sadarboties.

Mācības norisināsies tiešsaistē, aplikācijā Zoom, kurai varēsiet pievienoties, uzklikšķinot uz īpašas uzaicinājuma saites. Lai piedalītos mācībās, jums būs nepieciešams dators vai telefons ar labu audio un video funkciju, labs interneta savienojums un lejupielādēta aplikācija Zoom.

Mācības notiks 29. un 30. septembrī no plkst. 9.30–17.00. Lai arī mācības notiks tiešsaistē, tās būs interaktīvas un būs nepieciešama aktīva iesaiste. Mācību laikā tiks izmantoti arī dažādi citi vienkārši tiešsaistes rīki, par ko jūs pirms mācībām un mācību laikā informēs mācību vadītāji.

Dalībnieki ir aicināti iespēju robežās tiešsaistes mācību laikā būt kopā ar saviem komandas biedriem klātienē, tomēr tas nav obligāti.

 

Plašāka informācija:
Nils Mosejonoks
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas
projektu koordinators
nils.mosejonoks[at]jaunatne.gov.lv
Tālr.: +371 67356283

Pieteikšanās līdz: 
Piektdiena, Septembris 25, 2020 (All day)