Tiešsaistes mācības pašvaldībām par starpnovadu sadarbības iespējām projektu konkursu jaunatnes jomā ietvaros 2

Ar mērķi atbalstīt pašvaldības Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gada konkursa projektu ideju izstrādē, kas vērsti uz starpnovadu un starpinstitūciju sadarbību jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina papildu 2 dienu tiešsaistes mācības platformā  Zoom pašvaldību darbā ar jaunatni iesaistītajiem, kas notiks no 12. – 13. maijam. Mācībām var pieteikties līdz 30. aprīlim elektroniski: https://ej.uz/VP2020starpnovadu

Tiešsaistes mācībās aicinātas piedalīties pašvaldības, kuras vēlas stiprināt starpnovadu un starpinstitūciju sadarbību jaunatnes jomā ar tām blakusesošajām pašvaldībām, kuras plānots apvienot Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros 2021. gadā. Kā sadarbības partneri var būt viena vai vairākas pašvaldības.

Projektu apstiprināšanas gadījumā plānots mentoru atbalsts Jaunatnes politikas valsts programmas 2020 ietvaros pašvaldībām, kuras to vēlēsies.

Atbalstāmās aktivitātes Jaunatnes politikas valsts programmas 2020 starpnovadu un starpinstitūciju sadarbības projektu konkursā:

 • starpinstitūciju sadarbība;
 • digitālais darbs ar jaunatni;
 • mobilais/ielu darbs ar jaunatni;
 • pašvaldību un jaunatnes sabiedrisko organizāciju sadarbība;
 • jauniešu līdzdalība un iniciatīvas;
 • sociālā iekļaušana;
 • brīvprātīgais darbs;
 • starptautiskais darbs ar jaunatni u.c.

Lai sasniegtu projekta mērķi, pašvaldības var organizēt:

 • situācijas izpēti, darba grupas, seminārus, mācības, konsultācijas ar jauniešiem, ekspertu piesaisti, metodisko materiālu izstrādi, pētījumus, monitoringus, interešu aizstāvības pasākumus, jaunu pakalpojumu jauniešiem izstrādi un pilotēšanu u.c.
 • pašvaldībās esošo darba ar jaunatni pieeju, sistēmu, programmu izvērtēšanu un rezultātu ilgtspējas nodrošināšanas pasākumus;
 • vietējās un starptautiskās pieredzes apmaiņas pasākumus, lai izvērtētu un ieviestu labās prakses piemērus dažādās darba ar jaunatni jomās.

Sīkāka informācija par konkursa nolikumu atrodama šeit.

Mācībām aicinām pieteikties 2-3 dalībnieku komandu, kurā ir pārstāvji vismaz no 2 pašvaldībām, kas plāno veidot kopīgu starpnovadu sadarbības projektu. Tie var būt jaunatnes lietu speciālisti vai citas par jaunatnes politikas plānošanu atbildīgās personas, pārstāvji no citām iestādēm (skolas, NVO, sociālais dienests), kas strādā ar jauniešiem un ir ieinteresēti sadarboties.

Mācības norisināsies tiešsaistē, aplikācijā Zoom, kurai varēsiet pievienoties, uzklikšķinot uz īpašas uzaicinājuma saites. Lai piedalītos mācībās, jums būs nepieciešams dators vai telefons ar labu audio un video funkciju, labs interneta savienojums un lejupielādēta aplikācija Zoom.

Mācības notiks 29. un 30. aprīlī no plkst. 9.30–17.00. Lai arī mācības notiks tiešsaistē, tās būs interaktīvas un būs nepieciešama aktīva iesaiste. Mācību laikā tiks izmantoti arī dažādi citi vienkārši tiešsaistes rīki, par ko jūs pirms mācībām un mācību laikā informēs mācību vadītāji.

Dalībnieki ir aicināti iespēju robežās tiešsaistes mācību laikā būt kopā ar saviem komandas biedriem klātienē, tomēr tas nav obligāti.

Plašāka informācija:

Nils Mosejonoks
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas
projektu koordinators
E-pasts: nils.mosejonoks@jaunatne.gov.lv
Tālr.: +371 67356283