Tiešsaistes mācības par darbu ar jaunatni Covid-19 pandēmijas laikā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina jauniešu centru pārstāvjus pieteikties mācībām par darbu ar jaunatni Covid-19 pandēmijas laikā, kas notiks tiešsaistē no 24. līdz 25. novembrim. Mācību laikā būs iespēja uzzināt, kā uzrunāt, sazināties un strādāt ar jauniešiem laikā, kad ikdienas darbu ar jaunatni ietekmē pandēmijas u.c ierobežojumi. Dalībai mācībās ir nepieciešams reģistrēties, līdz 18. novembrim aizpildot anketu: https://forms.gle/u578vaTVZEDY8rLd7

Mācību mērķis ir apzināt dažādas iespējas kā sasniegt jauniešus,  kuriem nav iespēju regulāri apmeklēt jauniešu centru – gan patlaban - dažādu ierobežojumu dēļ, gan ikdienā – attālinātas dzīves vietas, nezināšanas vai neieinteresētības dēļ. Mācībās tiks aplūkotas dažādas darba ar jaunatni pieejas un metodes, labās prakses piemēri, dažādas darba ar jaunatni aktualitātes, kā arī būs iespēja dalīties pieredzē un dzirdēt citu jauniešu centru pārstāvju pieredzi.

Pieteikšanās līdz 18. novembrim aizpildot anketu šeit: https://forms.gle/u578vaTVZEDY8rLd7

Papildu informācija: 

Ieva Upesleja
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67358062
E-pasts: ieva.upesleja@jaunatne.gov.lv