Tiešsaistes mācības "Līderība kā līdzeklis jauniešu līdzdalībai"

Lai sniegtu izpratni par līderības un iniciatīvas nozīmi jauniešu līdzdalības veicināšanā, un palīdzētu jauniešiem kļūt par efektīviem pārmaiņu virzītājiem vietējās, nacionālās un Eiropas kopienās, no 2020. gada 11. – 18. decembris tiek rīkotas tiešsaistes mācības "Līderība kā līdzeklis jauniešu līdzdalībai". Dalībai mācības līdz 22. novembrim (ieskaitot) nepieciešams reģistrēties SALTO Resursu mācību vietnē.

Lai gan pēdējos gados ir ieviesti daudzi rīki un iniciatīvas, piemēram, Jaunatnes forumi, Digitālās platformas un pielāgoti jaunatnes projekti saskaņā ar Erasmus + un Eiropas Solidaritātes korpusu, ar visaptverošu mērķi veicināt jauniešu aktīvu līdzdalību pilsoniskajā sabiedrībā, realitāte joprojām ir neskaidra, norādot, ka ir daudz darāmā, lai palielinātu jauniešu iesaistīšanos. Konkrētu jauniešu grupu vajadzībām netiek pievērsts pietiekami daudz uzmanības (piemēram, jauniešiem ar mazākām iespējām, NEET, jauniešiem, kas nav iesaistīti politiskajās partijās), un trūkst nepieciešamā atbalsta, lai iesaistītos sabiedriskajos procesos.

Mācības ir paredzētas jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem, jauniešu līderiem, treneriem un pašvaldību, NVO, pilsoniskās sabiedrības organizāciju un sporta klubu pārstāvjiem, kuri atbalsta vai plāno aktīvi atbalstīt jauniešu vadītas aktivitātes, kuru mērķis ir sociālā ietekme, un vēlētos palielināt savu izpratni par jauniešu līdzdalību un līderību.

Pandēmijas dēļ mācības notiks tiešsaistē 8 dienu garumā. Mācību laikā tiks organizētas 5 rīta sesijas platformā Zoom (no pulksten 9:30 līdz 13:00 pēc Centrāleiropas laika), bet asinhronās aktivitātes (pēc saviem ieskatiem. programmas laikā, paredzams, ka tas būs ne vairāk kā 1 stunda dienā), izmantojot SALTO platformu HOP.

Mācību laikā tiks izmantotas neformālās mācīšanās metodes, kolektīvā mācīšanās un iepazītas dažādas pieredzes. Tāpat tiks izmantoti interaktīvi digitālie un tiešsaistes mācību un sadarbības rīki.

Dalībai mācības līdz 22. novembrim (ieskaitot) nepieciešams reģistrēties SALTO Resursu mācību vietnē.

Detalizēta informācija par mācībām pieejama šeit.

Mācību programma pieejama šeit.