Tiešsaistes mācības - Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa iekļaušanas laboratorija

Tiešsaistes mācības kurss "Erasmus + un Eiropas Solidaritātes korpusa iekļaušanas laboratorija" no 27. - 30. maijam pulcēs speciālistus, kuri strādā ar jauniešiem NEET situācijās (jaunieši, kuri nestrādā, nemācās un neapgūst amatu) un vēlas attīstīt projekta ideju programmās "Erasmus+: Jaunatne darbībā" vai "Eiropas Solidaritātes korpuss", iesaistot šos jauniešus. Dalību mācības var pieteikt līdz 10. maijam SALTO vietnē. Mācības notiks tiešsaistē platformā Zoom.

Mācību kursa mērķis ir sniegt dalībniekiem kompetences, kas vajadzīgas, lai attīstītu savu uz iekļaušanu (īpašu uzmanību pievēršot jauniešiem NEET situācijā) projektu programmās "Erasmus +: Jaunatne darbībā" vai "Eiropas Solidaritātes korpuss".

Mācību kursa laikā dalībnieki:

  • apzinās projekta iespējas "Erasmus +: Jaunatne darbībā" un "Eiropas Solidaritātes korpuss" programmās;
  • izpratīs iekļaušanas projektu pamatprincipus (koncentrējoties uz jauniešiem NEET situācijā);
  • kļūs par daļu no konkrēta projekta attīstības procesa vai izstrādās projektu savai organizācijai, izmantojot Nacionālās aģentūras piedāvātās atbalsta sistēmas.

Dažas no aktivitātēm notiks tiešsaistē ar visu grupu, dažreiz sadaloties mazākās grupās, bet dažas - būs atsevišķi uzdevumi katram dalībniekam.

Kam paredzētas mācības

Mācībās var piedalīties jaunatnes darbinieki un pedagogi, kas strādā ar jauniešiem NEET situācijā (nestrādā, nemācās vai neapgūst arodu) un kuri ir:

  •     ir ieinteresēts un motivēts radīt projektus, kas sniegtu starptautiskas iespējas jauniešiem NEET situācijā;
  •     ar minimālu pieredzi vai bez pieredzes starptautiskos iekļaušanas projektps Erasmus + un ESC programmās;
  •     zin angļu valodu;
  •     vismaz 18 gadus veci.

Mācības var piedalīties arī tie, kuriem ir neliela pieredze vai nav pieredzes ar iekļaušanas projektiem "Erasmus +: Jaunatne darbībā" un "Eiropas Solidaritātes korpuss" programmu ietvaros, bet kuri plāno veidot savus projektus jauniešiem NEET situācijās.

Apmācības kursa galvenā digitālā platforma būs https://zoom.us/. Nepieciešamais tehniskais aprīkojums: dators ar kameru un mikrofonu un uzticams interneta savienojums.

Papildus informācija:
Jana Priedniece
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas
Vecākā projektu vadītāja
jana.priedniece@jaunatne.gov.lv
Tālr.: 67356258

Pieteikšanās līdz: 
Svētdiena, Maijs 10, 2020 (All day)